Hodepine

Godkjent som valgfritt kurs i gammel ordning for følgende spesialiteter: Nevrokirurgi (18t e), Øyesykdommer (18t e), Barnesykdommer (18t e), Allmennmedisin (18 t e+v), Nevrologi (18t e)

Dette kurset vil gå som digitalt kurs

Kursansvarlig

Lars Jacob Stovner

Kursavgift

5000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltagere

80

Godkjenninger

Godkjent som valgfritt for følgende spesialiteter: Nevrokirurgi (18t e), Øyesykdommer (18t e), Barnesykdommer (18t e), Allmennmedisin (18 t v og e), Nevrologi (18t e)

Læringsmål

Kunne diagnostisere og behandle ulike hodepineformer, samt ha kunnskaper om årsaker, mekanismer og konsekvenser av de viktigste hodepinetyper.

Program

Foreløpig

Mandag 26. oktober
Hodepineklassifikasjon, diagnostikk av farlige og ufarlige hodepiner

10.30 Introduksjon og presentasjon
          Hodepineklassifikasjon, sekundære hodepiner og røde flagg:
          Klassifikasjon av hodepine (ICHD-beta). Innhold i hodepineanamnese
          Røde flagg som indikerer farlig hodepine
          Viktige sekundære hodepiner (ved neoplasme, vaskulær sykdom, infeksjon)

12.30-13.30 Lunsj

13.30 Hodepine av spenningstype og trigeminusnevralgi
          Kasuistikk Hodepine av spenningstype
          Episodisk og kronisk hodepine av spenningstype
          Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier
          Forskjellige sekundære hodepine cases

16.00 Slutt for dagen

Tirsdag 27. oktober

09.00 Migrene
          Migrene I: Diagnosekriterier, epidemiologi, patofysiologi
          Migrene II: Konsekvenser for individ og samfunn. Akutt behandling
          Migrene III: Profylakse med og uten medikamenter. Kasuistikker

12.00-13.00 Lunsj

13.00 Kasuistikker forts.
          Andre primære hodepiner:
          Primær huggende hodepine
          Primær hoste- og anstrengelsesutløsende hodepinetyper
          Primær hodepine assosiert med seksuell aktivitet
          Primær tordenskrallhodepine
          Ny daglig vedvarende hodepine
          Hodepine hos barn og ungdom     
          Kronisk hodepine og medikamentoverforbrukhodepine:
          Kasuistikk - kronisk daglig hodepine
          Konseptet KDH. Medilkamentoverforbrukhodepine
          Kasuistikker

16.00 Slutt for dagen

Onsdag 28. oktober

09.00 Trigeminale autonome Kefalalgier (TACs):
           Kasuistikk klasehodepine
           Klasehodepine
           Andre trigeminale Autonome Kefalalgier (hemikrania continua, paroksysmale hemikranier)

11.30-12.30 Lunsj

12.30 Andre sekundære hodepiner:
          Post punksjonshodepine
          Posttraumatisk hodepine
          Cervikogen hodepine
          Kasuistikker
          Organisering av hodepineomsorg i nevrologisk avdeling. Nytet av hodepinesykepleier
           Samarbeid mellom spesialist og fastlege innen hodepine

14.45 Evaluering av kurset

15.00 Kurset slutt
           


Fant du det du lette etter?