Hemoterapi

Kurs, 10.03.2020-12.03.2020

Ny ordning: Anbefalt kurs i Immunologi og transfusjonsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Immunologi og transfusjonsmedisin
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
10.03.2020-12.03.2020 
Klokkeslett
Kursstart tirsdag kl 09 - avsluttes torsdag kl 16
Sted
OUS Rikshospitalet
(mer info kommer)
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 19.01.2020 (utvidet frist) 

Målgruppe

Valgfritt kurs (20t) for LIS i: AnestesiologiBarnesykdommerBlodsykdommerFødselshjelp og kvinnesykdommerGastroenterologisk kirurgiGenerell kirurgiIndremedisinKarkirurgiOnkologi

Læringsmål

Optimal bruk av blodkomponenter, erytrocyttkonsentrater, blodplater og plasmaprodukter samt alternativer til transfusjon.

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål:
LM 060 Blodkomponenter: Ha god kunnskap om fremstilling, lagring og kvalitetskontroll av komponenter for hemoterapi, transplantasjon og immunmodulering.
LM 095 Transfusjonsmedisin: Ha god kunnskap om behandling med blodkomponenter og komplikasjoner relatert til transfusjon og transplantasjon.
LM 107 Hemoterapi, celleterapi: Ha kunnskap om hemoterapi og terapeutisk aferese.

Kursavgift

NOK 5750,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kurskomite: Lise Sofie H. Nissen-Meyer (leder) og Geir Hetland, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Blodbanken i Oslo, Oslo universitetssykehus;
Tor Hervig, Laboratorium for immunologi og transfusjonsmedisin, Haugesund Sjukehus;
Barbora Dybvik, Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin, St.Olavs Hospital;
Mirjana Arsenovic, Avdeling for laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Program

DAG 1

Sesjon 1: blod-/plasmaprodukter og erstatningsløsninger

9.00-9.15

Velkommen/praktisk og innledning: "hva er hemoterapi"?

Lise Sofie H. Nissen-Meyer, OUS

9.15-10.00

Cellulære produkter: erytrocytter, trombocytter, fullblod

Tor Hervig, Haugesund Sjukehus

10.00-10.15

Pause

10.15-11.00

Kvalitetskontroll og etterbehandling av cellulære komponenter; overvåkning, bestråling, vask m.v.

Tor Hervig, Haugesund Sjukehus

11.00-11.45

Plasmaprodukter og erstatningsløsninger

Foreleser kommer

11.45-12.30

Lunsj

Sesjon 2: Bivirkninger ved transfusjon

12.30-13.15

Transfusjonsreaksjoner

Aurora Espinosa, OUS

13.15-14.00

Transfusjonsreaksjoner forts. inkl. TRALI og TACO

Aurora Espinosa, OUS

14.00-14.15

Pause (kasuistikk?)

14.15-15.00

Transfusjonsoverførte infeksjoner/risiko for infeksjon pga transfusjon, smitteoppsporing/historisk og i dag

Geir Hetland, OUS

15.00-15.45

Håndtering av melding om smitte/sykdom hos blodgiver

Foreleser kommer

 

 

11.03.2020

DAG 2

Sesjon 3: Blødning og hemostase

8.00-8.45

Patofysiologi ved skade og blødning

Nils-Oddvar Skaga, OUS

8.45-9.30

Gamle og nye antikoagulantia – hva gjør vi i akutte situasjoner

Nils-Oddvar Skaga, OUS

9.30-9.45

kasuistikk & kaffe

9.45-10.30

Monitorering av hemostase med fokus på traume

Kjersti Baksaas-Aasen, OUS

10.30-11.15

Blødninger i svangerskap og ved fødsel

Anne Flem Jacobsen, OUS

11.15-12.00

Lunsj

Sesjon 4: Kliniske transfusjonstemaer

12.00-12.30

Transfusjon ved akutt blødning

Foreleser kommer

12.30-13.15

Prehospital transfusjon

Foreleser kommer

13.15-14.00

Pediatrisk transfusjon

Foreleser kommer

14.00-14.15

kasuistikk & kaffe

14.15-15.00

Valg av produkter til utvalgte pasienter: hemoglobinopatier, autoimmunitet mm.

Foreleser kommer

15.00-15.45

Hemosidereose etter transfusjonsbehandling

Foreleser kommer

DAG 3

Sesjon 5: Hemoterapi & celleterapi

8.00-8.45

Terapeutisk aferese/plasmaferese/stamcellehøsting

Richard W. Olaussen, OUS

8.45-9.30

Biologiske legemidler og kjemokiner i forbindelse med stamcellemobilisering

Dag Josefsen, OUS

9.30-9.40

pause (m/kasuistikk?)

9.40-10.20

Cord blood; novel uses

Paolo Rebulla, Milano, Italia

10.20-11.00

Hemoterapi ved leukemi og stamcelletransplantasjon

Foreleser kommer

11.00-11.40

Platelet transfusion

Paolo Rebulla, Milano, Italia

11.40-12.30

Lunsj

Sesjon 6: Kloke valg/Patient Blood Management

12.30-13.15

PBM & app for transfusjon

Foreleser kommer

13.15-14.00

Kloke valg/blodsparing

Foreleser kommer

14.00-14.15

Pause/diskusjon

14.15-15.00

Immunglobulinterapi, plasmaproduksjon/IgG-forbruk

Foreleser kommer

15.00-15.45

Hemoterapi i fremtiden

Geir Hetland, OUS

15.45-16.00

Avslutning/evaluering

Lise Sofie H. Nissen-Meyer, OUS
Fant du det du lette etter?