Hemostase, blødningstilstander og tromboembolisk sykdom (BLS)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Blodsykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Blodsykdommer

Læringsmål

Benign hematologi
BLS-024 Trombocyttfunksjonsforstyrrelser - ervervede
Trombose og hemostase
BLS-118 Koagulasjon og trombocytter
BLS-119 Koagulasjonsinhibitorer
BLS-120 Forbrukskoagulopati (DIC)
BLS-121 Blødninger ved lever- og nyresykdom
BLS-122 Blødning - antikoagulantia og platehemmere, antidot
BLS-123 Ervervede blødningstilstander hos voksne
BLS-124 Blodprodukter og hemostatiske midler
BLS-125 Blødningstendens - utredning
BLS-126 Hemostase
BLS-127 Blødningstendens - anamnese og klinisk undersøkelse
BLS-128 Hemofili A og B
BLS-129 Von Willebrand sykdom
BLS-130 Andre blødningstilstander
BLS-131 Hemofili - svangerskap
BLS-132 Medfødte platedefekter
BLS-133 Heparinindusert trombocytopeni
BLS-134 Trombocytopeni - svangerskap
BLS-135 Venøs tromboembolisme
BLS-136 Arteriell og venøs tromboembolisme
BLS-137 Antikoagulantia - profylakse
BLS-138 Antikoagulantia - laboratorieovervåking
BLS-139 Trombotiske tilstander - komplikasjoner
BLS-140 Hereditære trombofilier - venøs trombose
BLS-141 Ervervet trombosetendens
BLS-142 Profylakse mot venøs trombose -svangerskap
BLS-143 Venøs tromboembolisme
BLS-144 Purpura fulminans
BLS-145 Bivirkninger av antikoagulantia, platehemmere og trombolytisk terapi
Transfusjonsmedisin
BLS-146 Immunhematologiske undersøkelser
BLS-148 Transfusjon av erytrocytter, trombocytter og plasma
BLS-149 Massive transfusjoner - kirurgi, traume og svangerskap
BLS-150 Transfusjon av trombocytter - antistoffbetinget refraktæritet
BLS-152 Immunglobulinbehandling, faktorkonsentrat og fibrinogenkonsentrat

Kursavgift

NOK 6300,-  (Uten lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

40 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves.

Se lenke for ytterligere informasjon:
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Pål Andre Holme, Avdeling for blodsykdommer, Rikshospitalet, OUS

Program

Under utarbeidelse
 

Fant du det du lette etter?