Hemodialyse / peritonealdialyse, vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nyresykdommer
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (40t) for LIS i  Nyresykdommer

Læringsmål

Teoretisk opplæring i prinsipper for hemodialyse og peritonealdialyse, behandlingsmodeller, kvalitetskontroller og komplikasjoner til behandling. Både kronisk og akutt behandling blir omtalt. Plasmaferesebehandling blir også belyst. Kvalitetskontroll, dialyseforeskrivning og komplikasjoner blir omtalt både for hemodialyse og peritonealdialyse i form av kasuistikker.

Kursavgift

NOK 7000,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

25

Kurskomite

Helga Gudmundsdottir (Kursleder), OUS - Ullevål og Bård Waldum-Grevbo, OUS - Ullevål

Andre opplysninger

Primær målgruppe er leger i spesialiseringi Nyresykdommer, men passer også for leger i spesialisering i Indremedisin og Barnemedisin. Nyresykepleiere, dialysesykepleiere og teknikere innenfor disse fagområdene vil også kunne ha nytte av kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?