Hemodialyse / peritonealdialyse (NYR)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nyresykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Læringsutbyttebeskrivekse

Teoretisk opplæring i prinsipper for hemodialyse og peritonealdialyse, behandlingsmodeller, kvalitetskontroller og komplikasjoner til behandling. Både kronisk og akutt behandling blir omtalt. Plasmaferesebehandling blir også belyst. Kvalitetskontroll, dialyseforeskrivning og komplikasjoner blir omtalt både for hemodialyse og peritonealdialyse i form av kasuistikker

Læringsmål

Akutt nyreskade
NYR-018 Nyreerstattende behandling
NYR-019 Forgiftninger - dialyseprinsipper og dialysebehandling
Nyreerstattende behandling
NYR-020 Peritonealdialyse
NYR-021 PD kateter og teknikker for innleggelse, dialysevæske, tilkoblingssystem og maskiner
NYR-022 PD regimet - evaluere
NYR-023 PD relaterte komplikasjoner
NYR-024 Hemodialyse
NYR-025 Hemodialyse, hemofiltrasjon, hemodiafiltrasjon og egnet dialyseform
NYR-026 Dialyseapparatur og vannrenseanlegg
NYR-029 Hemodialyse - vurdering av dialysekvalitet
NYR-030 Hemodialysebehandling
NYR-031 Hemodialysebehandling - komplikasjoner
Nyreerstattende behandling - Nyreerstattende behandling hos barn
NYR-040 Dialysbehandling hos barn
Plasmaferese
NYR-041 Plasmaferese - apparater og fysiologiske prinsipper
NYR-042 Plasmaferese - indikasjoner
NYR-044 Plasmaferese - komplikasjoner

Kursavgift

NOK 9450,- (inkludert lunsj)

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Deltakere

Maks 25 deltakere

Kurskomite

Helga Gudmundsdottir (Kursleder), OUS - Ullevål
Benedicte Rønning, OUS - Ullevål

Andre opplysninger

Primær målgruppe er leger i spesialiseringi Nyresykdommer, men passer også for leger i spesialisering i Indremedisin og Barnemedisin. Nyresykepleiere, dialysesykepleiere og teknikere innenfor disse fagområdene vil også kunne ha nytte av kurset.

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?