Hematopatologi - vår 2021

Grunnleggende kurs i lymfomdiagnostikk og andre sykdommer i lymfoid og hematopoietisk vev, inkludert benmarg

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Patologi
Gammel ordning: se under

Målgruppe

Ny ordning: Anbefalt for leger i spesialisering i Patologi

Gammel ordning: Kurset godkjennes med 12 timer til den spesielle delen av kurskravet med snittseminar for leger i spesialisering i gammel ordning.

Læringsutbytte

Etter endt kurs vil deltager ha god kunnskap om normal histologi i lymfoid og hematopoietisk vev, og kunne gjenkjenne ulike benigne/reaktive tilstander og skille disse fra hovedgrupper av maligne sykdommer. Kursdeltakeren vil ha kjennskap til subklassifisering av de hyppigst forekommende lymfomer og leukemier, samt immunhistokjemiske-, molekylærpatologiske- og flowcytometriske teknikker som inngår i lymfomdiagnostikk. Man vil også ha kjennskap til reaktive tilstander, myeloproliferative sykdommer og myelodysplasi i benmarg.
Kurset vil i stor grad dekke læringsmålene for spesialistutdanningen i patologi for "Lymfoid og bloddannende organ".

Kurskomité

Håkon Hov - kursleder

Sissel Marie Berget
Andrey Valkov
Lars Helgeland
Signe Spetalen

Kursavgift

4000,- for to dager

Vi tar forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

50

Program

Mandag 19. april

10.00-10.10 Velkommen - Håkon Hov/Lars Helgeland
10.10-10.50 De sentrale og perifere lymfoide organer, deres normalhistologi og normale immunhistokjemi - Håkon Hov/Lars Helgeland

10.50-11.00 Pause

11.00-11.45 Metoder (Makro, flowcytometri, immunpaneler, molekylærpatologi: Klonalitet og FISH) - Lars Helgeland
11.45-12.30 Reaktiv hyperplasi eller lymfom i lymfeknute - Håkon Hov

12-30-13.30 Lunsj

13.30-14.00 Reaktiv hyperplasi eller lymfom i ekstranodalt vev - Lars Helgeland
14.00-14.30 Intro til lymfomutredning - Håkon Hov

 • Nasjonale føringer, pakkeforløp, kvalitetsregistre
 • Klassifikasjon - kort historikk
 • Prinsipiell oppbygning - "de fire grunnpilarene"
 • "Frozen stage"-modell
14.30-14.45 Pause
14.45-17.30 Non-Hodgkins lymfomer - Signe Spetalen
 • Lavgradige - høygradige
 • Follikulært lymfom
 • Mantelcellelymfom
 • SLL/KLL-MZL-LPL-Myelomatose
 • DLBCL-HGBCL-BL
17.30 Slutt for dagen

Torsdag 20. april
09.00-09.45 Hodgkin lymfom - Andrey Valkov
09.45-10.15 Lymfom eller annen malignitet - Sissel Marie Berget
 • Morfologi som screening - hva er lymfoid tumor
 • LCA/CD45 som screeningmarkør
 • (Storcellede lymfomer - karsinomer - Leukemi/lymfom - andre small blue round cell tumor)
10.15-10.30 Pause
10.30-11.00 Normal benmarg + immun
11.00-11.45 Benmargsbiopsi: Lymfoide infiltrater inkl. plasmacellesykdom og metastaser - Andrey Valkov
11.45-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Benmargsbiopsi: Hematologi - Lars Helgeland
 • MDS
 • MPN
 • Akutte leukemier
13.30-13.45 Pause
13.45-16.00 Kasusgjennomgang og quiz
16.00 Kurset slutt
Fant du det du lette etter?