Hematopatologi - vår 2021

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Patologi

Målgruppe

Anbefalt for leger i spesialisering i Patologi

Læringsutbytte

Etter endt kurs vil deltager ha god kunnskap om normal histologi i lymfoid og hematopoietisk vev, og kunne gjenkjenne ulike benigne/reaktive tilstander og skille disse fra hovedgrupper av maligne sykdommer. Kursdeltakeren vil ha kjennskap til subklassifisering av de hyppigst forekommende lymfomer og leukemier, samt immunhistokjemiske-, molekylærpatologiske- og flowcytometriske teknikker som inngår i lymfomdiagnostikk. Man vil også ha kjennskap til reaktive tilstander, myeloproliferative sykdommer og myelodysplasi i benmarg.
Kurset vil i stor grad dekke læringsmålene for spesialistutdanningen i patologi for "Lymfoid og bloddannende organ".

Kurskomité

Håkon Hov - kursleder

Sissel Marie Berget
Andrey Valkov
Lars Helgeland
Signe Spetalen

Kursavgift

4000,- for to dager

Vi tar forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

50

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?