Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk - Vår 2020

Kurs, 09.03.2020-12.03.2020, Midt

Anbefalt/Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk Biokjemi og Onkologi (25t)
Godkjent valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
09.03.2020-12.03.2020 
Klokkeslett
Oppstart første kursdag kl 11.30 og avsluttes kl 14.30 siste kursdag
Sted
St. Olavs hospital,
Laboratoriesenteret LK11
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 30.11.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Henrik Hjorth-Hansen, Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital

Kursavgift

6000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall plasser

45

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk Biokjemi og Onkologi (25t)

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk Biokjemi og Onkologi (25t)


Godkjent valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (25t v/e), Immunologi og transfusjonsmedisin (25t v/e), Patologi (25t v/e), Lungesykdommer (25t e), Medisinsk biokjemi (25t e)

Læringsmål

Deltakerne skal lære morfologiske særtrekk ved de viktigste blodsykdommene og på selvstendig grunnlag kunne diagnostisere disse

Andre opplysninger

Programmet vil inneholde praktiske øvelser i mikroskopering og forelesninger

Program

Endringer kan tilkomme

Mandag 9. mars

11.30 Åpning
11.45 Diagnostiske metoder ved blodsykdommer
12.45 Mikroskopi av blod og benmarg

13.30 Pause - Kantine i AHL og Kvinne-barn-senteret

14.00 Morfologisk diagnostikk
15.00 Lymfom. Diagnostikk, klassifikasjon, behandling
16.00 Lymfom (forts.)

Tirsdag 10. mars

08.30 Anemidiagnostikk. Jernmangel. Megaloblastaemi
09.30 Morfologisk diagnostikk
10.30 Sekundær anemi. Hemolytisk anemi
11.30 Blødnings- og koagulasjonsforstyrrelser. Diagnostikk og behandling

12.15 Pause

12.45 Myelomatose
13.45 Myelomatose
14.45 Akutt leukemi
15.45 Morfologisk diagnostikk

Onsdag 11. mars

08.30 Behandling av blødningstilstander
09.30 Trombocytopeni
10.30 Myeloproliferative syndromer (KML, PCV, ET, IMF)
11.30 Myeloproliferative syndromer (forts.)

12.15 Pause

13.00 Morfologi
14.00 Kronisk lymfatisk leukemi
15.00 Morfologisk diagnostikk
16.00 Hemokromatose

Torsdag 12. mars

08.30 Dyp venetrombose og lungeemboli
09.30 Dyp venetrombose og lungeemboli (forts.)
10.30 Morfologisk diagnostikk
11.30 Infeksjoner i hematologien
Transplantasjon i praksis

12.30 Pause

13.10 Diskusjon av aktuelle hematologiske problemsstillinger/ Kursprøve/ Evaluering

14.30 Slutt


Fant du det du lette etter?