Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk - Trondheim

Ny ordning: Anbefalt kurs for LiS i Indremedisin, Blodsykdommer og Medisinsk Biokjemi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LiS i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk biokjemi og Onkologi (25t)
Godkjent valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Kursansvarlig

Henrik Hjorth-Hansen, Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital

Kursavgift

6000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall plasser

45

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer og Medisinsk Biokjemi.

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk Biokjemi og Onkologi (25t)

Godkjent valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (25t v/e), Immunologi og transfusjonsmedisin (25t v/e), Patologi (25t v/e), Lungesykdommer (25t e), Medisinsk biokjemi (25t e)

Læringsmål

Deltakerne skal lære morfologiske særtrekk ved de viktigste blodsykdommene og på selvstendig grunnlag kunne diagnostisere disse

Andre opplysninger

Programmet vil inneholde praktiske øvelser i mikroskopering og forelesninger

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?