Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk - høst 2019.

Kurs, 02.12.2019-05.12.2019, Midt

Anbefalt/Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk biokjemi og Onkologi (25t)
Godkjent valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

OBS! Gjør oppmerksom på at kurset har fått ny uke/dato. Av uforutsette grunner er det blitt nødvendig å flytte kurset til uke 49 - 02.12-05.12.2019.


Når og hvor

Dato
02.12.2019-05.12.2019 
Klokkeslett
Oppstart første kursdag kl. 11.30 og avsluttes siste kursdag kl. 14.30
Sted
St.Olavs Hospital,
Laboratoriesenteret LK11
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 12.05.2019 
Kontaktinformasjon
regut.hmn@stolav.no
OBS! Gjør oppmerksom på at kurset har fått ny uke/dato. Av uforutsette grunner er det blitt nødvendig å flytte kurset til uke 49 - 02.12-05.12.2019.
 
Mer informasjon
Nytt kurs våren 2020 - frist 30.11.2019 Årets kurs er fulltegnet, men fremdeles mulighet for å melde seg på våren 2020 

Kursansvarlig

Henrik Hjorth-Hansen, Medisinsk klinikk, St.Olavs hospital

Kursavgift

6000,-

Antall plasser

45

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk biokjemi og Onkologi (25t)


Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk biokjemi og Onkologi (25t)


Godkjent valgfritt i: Allmennmedisin (25t v/e), Immunologi og transfusjonsmedisin (25t v/e), Patologi (25t v/e), Lungesykdommer (25t e),  Medisinsk biokjemi (25t e)

Læringsmål

Deltakerne skal lære morfologiske særtrekk ved de viktigste blodsykdommene og på selvstendig grunnlag kunne diagnostisere disse

Andre opplysninger

Programmet vil inneholde praktiske øvelser i mikroskopering og forelesninger

Program


Mandag 02.desember

11.30 Åpning
11.45 Diagnostiske metoder ved blodsykdommer
12.45 Mikroskopi av blod og benmarg

13.30 Pause - Kantine i AHL og kvinnebarn-sentrene

14.00 Morfologisk diagnostikk
15.00 Lymfom. Diagnostikk, klassifikasjon, behandling
16.00 Lymfom. (forts)

Tirsdag 03. desember

08.30 Anemidiagnostikk. Jernmangel. Megaloblastanemi
09.30 Morfologisk diagnostikk.
10.30 Sekundær anemi. Hemolytisk anemi
11.30 Blødnings- og koagulasjonsforstyrrelser. Diagnostikk og behandling

12.15 Pause

12.45 Myelomatose
13.45 Myelomatose
14.45 Akutt leukemi
15.45 Morfologisk diagnostikk

Onsdag 04. desember

08.30 Behandling av blødningstilstander
09.30 Trombocytopeni
10.30 Myeloproliferative syndromer (KML, PCV, ET, IMF)
11.30 Myeloproliferative sykdommer (forts)

12.15 Pause

13.00 Morfologi
14.00 Kronisk lymfatisk leukemi
15.00 Morfologisk diagnostikk
16.00 Hemokromatose

Torsdag 05. desember

08.30 Dyp venetrombose og lungeemboli
09.30 Dyp venetrombose og lungeemboli (forts)
10.30 Morfologisk diagnostikk
11.30 Infeksjoner i hematologien
Transplantasjon i praksis

12.30 Pause

13.10 Diskusjon av aktuelle hematologiske problemstillinger/ Kursprøve/ Evaluering

14.30 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.