Halsens anatomi. Klinisk disseksjon - AVLYST!

Kurs, 06.05.2020-08.05.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Maxillofacial kirurgi, Øre-nese-halssykdommer
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (18t) for LIS i Maxillofacial kirurgi og Øre-nese-halssykdommer
For valgfrie kurs, se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
06.05.2020-08.05.2020 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl 11:30 - avsluttes fredag kl 15:30
Sted
ØNH-avdelingen Rikshospitalet samt disseksjonssal på Anatomisk Institutt, Gaustad
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Godkjent som valgfritt kurs (18t) for LIS i

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om den kirurgiske anatomi på halsen.

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 12

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Litteratur

Disseksjonshefter sendes ut før kurstart. Ta med eget anatomiatlas.

Kurskomite

Overlege Jon Mork jmork@ous-hf.no

Andre opplysninger

Det anbefales at kurset tas relativt sent i spesialistutdanningen.
Ta med egen pinsett og saks.
Repeter halsanatomi ved hjelp av den anatomibok du kjenner og ta denne med til kurset. Repeter operasjonsveiledninger for de vanligste operasjonene på halsen.
Lysforholdene på disseksjonssalen er ikke de beste, så en enkel hodelykt kan være grei å ha ved enkelte deler av disseksjonen.
Disseksjonskursene vil kunne medføre eksponering for formalindamp innenfor normerte grenseverdier. Fordi vanlig arbeidsmedisinsk praksis tilsier særskilt forsiktighet ved graviditet bør kvinner som er gravide, eller som planlegger å bli det i den aktuelle perioden, benytte åndedrettsvern og unngå langvarig opphold i lokaler der våtpreparater benyttes
Kurset har ingen kursprøve, men full deltakelse er nødvendig for å få kursbevis.

Program

Alle oppfordres til å spise lunch før kurset starter. Ingen innlagt spisepause første dag.

Alle kursdagene starter i auditoriet på ØNH-avdelingens poliklinikk, Rikshospitalet

Onsdag 6 mai 2020
11.30 Velkommen og introduksjon v/ Jon Mork og Terje Osnes.
Forberedende videofremvisning av disseksjon av overflatiske
og dype strukturer på halsen.
12.15 Disseksjonsøkt 1 (m/innlagt pause e. behov).
- Overflateanatomi
- Disseksjon av overflatiske strukturer
- Regio cervicalis lateralis
- Praktiske og etiske aspekter ved bruk av testamenterte legemer i undervisning og forskning
16.00 Slutt

Torsdag 7 mai 2020
09.00 Spyttkjertler / laterale strukturer. Forelesning ved Terje Osnes.
10.00 Disseksjonsøkt 2
- Regio cervicalis anterior
- Trigonum caroticum
- Trigonum submandibulare
11.45 Lunsj
12.15 Disseksjonsøkt 3 Klinisk disseksjon (m/innlagt pause e. behov).
- Trigonum submentale og regio sublingualis
- Trigonum infrahyoideum
- A. subclavia med grener; n. vagus, n. phrenicus & truncus sympathicus
16.00 Slutt

Fredag 8 mai 2020
09.00 Presentasjon ved Per Aspelien, vil bli annonsert ved kursstart.
09.45 Disseksjonsøkt 4
- Klinisk disseksjon – Thyreoidectomi, parotidectomi og halsglandeltoilette
11.45 Lunsj
12.15 Disseksjonsøkt 5
- Klinisk disseksjon fortsetter
- Spesialoppgaver / Fri disseksjon

15.30 Slutt

Fant du det du lette etter?