Halsens anatomi. Klinisk disseksjon.

Kurs , 06.05.2019-08.05.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Maxillofacial kirurgi, Øre-nese-halssykdommer
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Maxillofacial kirurgi (18t) og Øre-nese-halssykdommer (18t)
For valgfrie kurs, se under.

Når og hvor

Dato
06.05.2019-08.05.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 11.30 - avsluttes onsdag kl.15.30
Sted
ØNH-avdelingen Rikshospitalet samt disseksjonssal på Anatomisk Institutt, Gaustad
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 01.03.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs for leger i spesialisering i Plastikkirurgi (18t)

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om den kirurgiske anatomi på halsen.

Kursavgift

5000,- (uten lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Mer praktisk info:
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/for-kursdeltakere

Deltakere

Maks. 12

Litteratur

Disseksjonshefter sendes ut før kurstart. Ta med eget anatomiatlas.

Kurskomite

Overlege Jon Mork jmork@ous-hf.no

Andre opplysninger

Det anbefales at kurset tas relativt sent i spesialistutdanningen.
Ta med egen pinsett og saks.
Repeter halsanatomi ved hjelp av den anatomibok du kjenner og ta denne med til kurset. Repeter operasjonsveiledninger for de vanligste operasjonene på halsen.
Lysforholdene på disseksjonssalen er ikke de beste, så en enkel hodelykt kan være grei å ha ved enkelte deler av disseksjonen.
Disseksjonskursene vil kunne medføre eksponering for formalindamp innenfor normerte grenseverdier. Fordi vanlig arbeidsmedisinsk praksis tilsier særskilt forsiktighet ved graviditet bør kvinner som er gravide, eller som planlegger å bli det i den aktuelle perioden, benytte åndedrettsvern og unngå langvarig opphold i lokaler der våtpreparater benyttes
Kurset har ingen kursprøve, men full deltakelse er nødvendig for å få kursbevis.

Program

Mandag
Alle oppfordres til å spise lunch før kurset starter. Ingen innlagt spisepause første dag.
Alle kursdagene starter i auditoriet på ØNH-avdelingens poliklinikk, Rikshospitalet
11.30 Velkommen og introduksjon v/ kursleder.
1135 Innledning om anatomi og praktisk disseksjon ved Jon Mork, ØNH, RH
12.15 Disseksjonsøkt 1 (m/innlagt pause e. behov).
- Overflateanatomi
- Disseksjon av overflatiske strukturer
- Regio cervicalis lateralis
- Praktiske og etiske aspekter ved bruk av testamenterte legemer i undervisning og forskning
16.00 Slutt

Tirsdag
09.00: Spyttkjertler / laterale strukturer ved Terje Osnes, ØNH, RH
10.00 Disseksjonsøkt 2
- Regio cervicalis anterior
- Trigonum caroticum
- Trigonum submandibulare

11.45-1215 Lunsj

12.15 Disseksjonsøkt 3 Klinisk disseksjon (m/innlagt pause e. behov).
- Trigonum submentale og regio sublingualis
- Trigonum infrahyoideum
- A. subclavia med grener; n. vagus, n. phrenicus & truncus sympathicus
16.00 Slutt

Onsdag
09.00 Thyreoidektomi. Presentasjon ved Per Aspelien, ØNH, RH
09.45 Disseksjonsøkt 4
- Klinisk disseksjon – Thyreoidectomi, parotidectomi og halsglandeltoilette

11.45 -1215 Lunsj

12.15 Disseksjonsøkt 5
- Klinisk disseksjon fortsetter
- Spesialoppgaver / Fri disseksjon
15.30 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.