Gruppepsykoterapi, sept 2019

Kurs, 26.09.2019-27.09.2019, Sør-øst

Ny ordning Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Psykiatri (15t)
Fo valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
26.09.2019-27.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart torsdag kl.10 - avsluttes fredag kl.15:15
Sted
IGA (Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi)
Fridtjof Nansens vei 2,
0369 Oslo (På Majorstuen)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 

Målgruppe

Valgfritt kurs (15t) for LIS i Allmennmedisin; Barne- og ungdomspsykiatri; Rus- og avhengighetsmedisin.

Læringsmål

Kurset skal gi - kunnskap om teoretiske begrep og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner, - forståelse for betydningen av å definere målsetting for gruppeterapi, tilrettelegge rammer, foreta utvelgelse til og komposisjon av grupper i en terapeutisk setting, - kunnskap om gruppedynamiske prosesser og grunnleggende gruppeterapeutiske intervensjonsformer, - kunnskap om gruppeprosesser i organisasjoner og på sykehusavdelinger. VOP 018, VOP 020, VOP 021

Kursavgift

NOK 4800,- (inkl. lunsj og pausebevertning)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 27

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

IGA, ved undervisningsleder Synnøve Ness Bjerke;
IGA når på iga@iga.no, Synnøve Ness Bjerke på bjerke@iga.no og 92614467

Litteratur

Bok: Bjerke, S.N. 2018: GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan
Artikkel: Johansen B. & Nielsen L.P. (2007): Frirum til tænkning og kreativitet – negativ formåen og lederes udvikling. Erhvervspsykologi 5(2):2-21, Psykologisk Forlag, Danmark

Andre opplysninger

Kursprøven blir avhold etter kursgjennomføring.

Program

Torsdag 26. september
10:00 Velkommen, introduksjon, praktiske opplysninger
10:15 Forelesning 1: Gruppepsykoterapi som behandlingsmetode, generell gruppedynamisk teori (SNB)
11:00 Pause
11:15 Forelesning 2: Indikasjoner for gruppeterapi. Rammer, dynamisk administrering. Terapeutens rolle (FF)
12:00 Gruppediskusjon

12:45 Lunsj

13:30 Rollespill/gruppediskusjon (SNB)
14:30 Pause
14:45 Forelesning 3: Motivasjon, allianse, overføring og motoverføring i gruppepsykoterapi (FF)
15:30 Video og diskusjon (FF)
16:15 Pause
16:30 Mediangruppe – avsluttes 17:30

Timeplan 27. september:
08:00 Forelesning 4: Intervensjonsmåter, gruppespesifikke terapeutiske faktorer, spesifikke utfordringer (FF)
08:45 Pause
09:00 Forelesning 5: Gruppebasert behandling av spesielle pasientgrupper, grupper i sengepost (SNB)
09:45 Gruppediskusjon

10:30 Lunsj

11:15 Rollespill/gruppediskusjon (FF)
12:15 Pause
12:30 Forelesning 6: Gruppeprosesser i organisasjon, gruppedynamisk organisasjons- og ledelsesarbeid (SNB)
13:15 Gruppediskusjon
14:00 Pause
14:15 Mediangruppe – avsluttes 15:15

SNB = Synnøve Ness Bjerke, psykiater, gruppeanalytiker, godkjent veileder i gruppepsykoterapi, undervisningsleder på IGA 50% og privatpraktiserende 50%
FF = Frode Finseth, psykiater, gruppeanalytiker, godkjent veileder i psykoterapi og gruppepsykoterapi, privatpraksis med driftstilskudd.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.