Gruppepsykoterapi, okt 2019 - KURSET ER AVLYST!

Kurs, 17.10.2019-18.10.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Psykiatri (15t).
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
17.10.2019-18.10.2019 
Klokkeslett
NB! KURSET ER AVLYST!
Sted
IGA (Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi)
Fridtjof Nansens vei 2,
0369 Oslo (På Majorstuen)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema KURSET ER AVLYST! 

Målgruppe

Valgfritt kurs (15t) for LIS i Allmennmedisin; Barne- og ungdomspsykiatri; Rus- og avhengighetsmedisin.

Læringsmål

Kurset skal gi - kunnskap om teoretiske begrep og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner, - forståelse for betydningen av å definere målsetting for gruppeterapi, tilrettelegge rammer, foreta utvelgelse til og komposisjon av grupper i en terapeutisk setting, - kunnskap om gruppedynamiske prosesser og grunnleggende gruppeterapeutiske intervensjonsformer, - kunnskap om gruppeprosesser i organisasjoner og på sykehusavdelinger. VOP 018, VOP 020, VOP 021.

Kursavgift

NOK 4800,- (inkl. lunsj og pausebevertning)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Helene Hedemark (kursleder) helenech@online.no og tlf.nr. 95746639.
IGA når på iga@iga.no
Synnøve Ness Bjerke på bjerke@iga.no og 92614467
Thor Kristian Island, island@iga.no og 92024763

Litteratur

Bok: Bjerke, S.N. 2018: GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan
Artikkel: Johansen B. & Nielsen L.P. (2007): Frirum til tænkning og kreativitet – negativ formåen og lederes udvikling. Erhvervspsykologi 5(2):2-21, Psykologisk Forlag, Danmark

Andre opplysninger

Kursprøven blir avhold etter kursgjennomføring.

Program

 Timeplan 17. oktober
10:00 Velkommen, introduksjon, praktiske opplysninger
10:15 Forelesning 1: Gruppepsykoterapi som behandlingsmetode, generell gruppedynamisk teori (TKI)
11:00 Pause
11:15 Forelesning 2: Indikasjoner for gruppeterapi. Rammer, dynamisk administrering. Terapeutens rolle (TKI)
12:00 Gruppediskusjon

12:45 Lunsj

13:30 Rollespill/gruppediskusjon (HH)
14:30 Pause
14:45 Forelesning 3: Motivasjon, allianse, overføring og motoverføring i gruppepsykoterapi (HH)
15:30 Video og diskusjon (TKI)
16:15 Pause
16:30 Mediangruppe – avsluttes 17:30

Timeplan 18. oktober:
08:00 Forelesning 4: Intervensjonsmåter, gruppespesifikke terapeutiske faktorer, spesifikke utfordringer (HH)
08:45 Pause
09:00 Forelesning 5: Gruppebasert behandling av spesielle pasientgrupper, grupper i sengepost (HH)
09:45 Gruppediskusjon

10:30 Lunsj

11:15 Rollespill/gruppediskusjon (TKI)
12:15 Pause
12:30 Forelesning 6: Gruppeprosesser i organisasjon, gruppedynamisk organisasjons- og ledelsesarbeid (TKI)
13:15 Gruppediskusjon
14:00 Pause
14:15 Mediangruppe – avsluttes 15:15

TKI = Thor Kristian Island, psykiater, gruppeanalytiker, godkjent veileder i psykoterapi og gruppepsykoterapi, pensjonert fra privat praksis, holder mye kurs
HH = Helene Hedemark, psykiater, gruppeanalytiker, godkjent veileder i psykoterapi og gruppepsykoterapi, privatpraksis med driftstilskudd.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.