Gruppepsykoterapi - emnekurs, vår 2020

Kurs, 13.02.2020-14.02.2020, Sør-øst

Ny ordning Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Psykiatri (15t)
Fo valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
13.02.2020-14.02.2020 
Klokkeslett
Kursstart torsdag kl.10 - avsluttes fredag kl.15:15
Sted
IGA (Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi)
Fridtjof Nansens vei 2,
0369 Oslo (På Majorstuen)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Valgfritt kurs (15t) for LIS i Allmennmedisin; Barne- og ungdomspsykiatri; Rus- og avhengighetsmedisin.

Læringsmål

Kurset skal gi - kunnskap om teoretiske begrep og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner, - forståelse for betydningen av å definere målsetting for gruppeterapi, tilrettelegge rammer, foreta utvelgelse til og komposisjon av grupper i en terapeutisk setting, - kunnskap om gruppedynamiske prosesser og grunnleggende gruppeterapeutiske intervensjonsformer, - kunnskap om gruppeprosesser i organisasjoner og på sykehusavdelinger. VOP 018, VOP 020, VOP 021

Kursavgift

NOK 4800,- (inkl. lunsj og pausebevertning)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

 

Maks. 27

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

IGA, ved undervisningsleder Synnøve Ness Bjerke;
IGA når på iga@iga.no, Synnøve Ness Bjerke på bjerke@iga.no

Litteratur

Bok: Bjerke, S.N. 2018: GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan
Artikkel: Johansen B. & Nielsen L.P. (2007): Frirum til tænkning og kreativitet – negativ formåen og lederes udvikling. Erhvervspsykologi 5(2):2-21, Psykologisk Forlag, Danmark

Andre opplysninger

Kursprøven blir avhold etter kursgjennomføring.

Program

13. februar

10:00 Velkommen, introduksjon, praktiske opplysninger
10:15 Forelesning 1: Gruppepsykoterapi som behandlingsmetode, generell gruppedynamisk teori (SNB)
11:00 Pause
11:15 Forelesning 2: Indikasjoner for gruppeterapi. Rammer, dynamisk administrering. Terapeutens rolle (FF)
12:00 Gruppediskusjon
12:45 Lunsj
13:30 Rollespill/gruppediskusjon (SNB)
14:30 Pause
14:45 Forelesning 3: Motivasjon, allianse, overføring og motoverføring i gruppepsykoterapi (FF)
15:30 Video og diskusjon (FF)
16:15 Pause
16:30 Mediangruppe – avsluttes 17:30

14.februar:

08:00 Forelesning 4: Intervensjonsmåter, gruppespesifikke terapeutiske faktorer, spesifikke utfordringer (FF)
08:45 Pause
09:00 Forelesning 5: Gruppebasert behandling av spesielle pasientgrupper, grupper i sengepost (SNB)
09:45 Gruppediskusjon
10:30 Lunsj
11:15 Rollespill/gruppediskusjon (FF)
12:15 Pause
12:30 Forelesning 6: Gruppeprosesser i organisasjon, gruppedynamisk organisasjons- og ledelsesarbeid (SNB)
13:15 Gruppediskusjon
14:00 Pause
14:15 Mediangruppe – avsluttes 15:15

SNB = Synnøve Ness Bjerke, psykiater, gruppeanalytiker, godkjent veileder i gruppepsykoterapi, undervisningsleder på IGA 50% og privatpraktiserende 50%
FF = Frode Finseth, psykiater, gruppeanalytiker, godkjent veileder i psykoterapi og gruppepsykoterapi, privatpraksis med driftstilskudd.


Fant du det du lette etter?