Grunnleggende kirurgisk teknikk høst 2020

Ny ordning: Kurset er godkjent for kirurgiske fag del 2 (LIS2 i kirurgi) samt maxillofacial kirurgi. Kurset kan tas i stedenfor BSS-kurset.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er gått ut, nye søkere settes automatisk på venteliste og kontaktes om det blir ledig plass


Målgruppe

LIS 2 og 3 med 0-12 mnd ansettelsestid i kirurgiske fagfelt. Nyttig også for gynekologi

Målbeskrivelse

Sikre grunnleggende ferdigheter i kirurgiske fagfelt innen åpen og laparoskopisk kirurgi.

Introdusere deltagerne for basale kirurgiske teknikker og simulatorbasert trening. Testing av enkle ferdigheter siste kursdag. Hjemme-trening  og repetisjon av test  3 mnd  etter kursavslutning.

Pris

Kr 5000,-

Kurskomite

Anne Veddeng (kursleder) og Asgaut Viste

Program

Onsdag 11. november
09.30 - 10.00 Velkommen, introduksjon, presentasjonsrunde
10.00 - 10.15 Registrering Kaffe/Te
10.15 - 10.45 Trygg kirurgi, preoperativ pasientinformasjon, peroperativ kommunikasjon. Bjørn Steinar Nedrebø 
10.45 - 11.15 Sterilitet på operasjonsstuen, kirurgisk håndvask og påkledning. Elisabeth Størksen
11.15 - 11.45 Ulike insisjoner / tilganger og kirurgiske instrumenter m/demo. Dag / (Asgaut)
11.45 - 12.30 Sårlukning, eksisjon av hud, senesutur. Teori. Bjørn Steinar / Plastikkirurg

12.30 - 13.15 Lunsj

13.15 - 13.45 Vakuumassistert sårbehandling, drenasje av abscesser. Heidi Thornhill / Anne
13.45 – 14.00 Kaffe / Te
14.00 – 14.40 Laparoskopisk tilgang, portplassering, trocarer, leiring. Anne / Bjørn Steinar
14.40 – 15.20 Laparoskopiske instrumenter, kamera og optikk, utstyr. Anne / Bjørn Steinar
15.20 – 16.00 Gjennomgang av vanlige laparoskopiske ØH- prosedyrer. Anne / Bjørn Steinar

Torsdag 12. november
08.00-08.50 Introduksjon – Vivariet og Kikkhullet 
09.00-12.00 Kikkhullet/Ryggmargen (8 stk)
Kikkhullet: Deltagerne gjennomfører følgende stasjoner:
1. Kameranavigering, 30 graders, klippe hansketupper
2. Appendektomi på D-boks
(Demo av endoGIA og endo-loop)
3. Laparoskopisk suturering (prinsipper/kir.knute/glideknute)
4. VR-trening (appendektomi/cholecystektomi/salpingektomi)
5. Klippe sirkel
6. Hinderløype

7. Ryggmargen: Sutur/Knytteteknikk, Braun repr.

Vivariet
Laparoskopi – før lunsj : to grupper a 1,5 time - bytter kl. 10.30
Tilganger, disseksjon, reseksjon tynntarm, anastomoser
 
10.15-10.45 Kaffe/Te på Kikkhullet
 
12.00 - 12.30 Lunsj 
12.30 - 15.30 Åpen kirurgi (Asgaut / Dag )
Åpne buken, sårlukning, disseksjon, tarmreseksjon. Anastomoser
15.30 - 17.00 Egentrening på Kikkhullet

19.00 Sosialt program

Fredag 13. november
09.00 - 09.45 Elektrokirurgi
09.45 - 11.30 Demo av ultralydenergi, ulike avanserte bipolare og kombinerte
Energikilder Harmonic
· Sonosurge
· Thunderbeat
· Enseal
· Ligasure
· KMS Martin bipolar tang
 
11.30 - 12.00 Lunsj

12.00 - 13.30 Ferdighetstrening/forberedelse kursprøve
13.30 - 15.00 OSCE (strukturert eksaminering, 8 stasjoner a 10 minutter)
15.00 - 15.15 Kursevaluering og veien videre

Fant du det du lette etter?