Grunnleggende kirurgisk teknikk høst 2020

Ny ordning: Kurset er godkjent for kirurgiske fag del 2 (LIS2 i kirurgi) samt maxillofacial kirurgi. Kurset kan tas i stedenfor BSS-kurset.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er gått ut, nye søkere settes automatisk på venteliste og kontaktes om det blir ledig plass


Målgruppe

LIS 2 og 3 med 0-12 mnd ansettelsestid i kirurgiske fagfelt. Nyttig også for gynekologi

Målbeskrivelse

Sikre grunnleggende ferdigheter i kirurgiske fagfelt innen åpen og laparoskopisk kirurgi.

Introdusere deltagerne for basale kirurgiske teknikker og simulatorbasert trening. Testing av enkle ferdigheter siste kursdag. Hjemme-trening  og repetisjon av test  3 mnd  etter kursavslutning.

Pris

Kr 5000,-

Kurskomite

Asgaut Viste og Anne Veddeng

Program

Onsdag 11. november
Ferdighetssenteret
09.30 Velkommen, introduksjon, presentasjonsrunde
10.00 Registrering. Kaffe/te
10.15 Trygg kirurgi, preoperativ pasientinformasjon, peroperativ kommunikasjon 
10.45 Sterilitet på operasjonsstuen, kirurgisk håndvask og påkledning
11.15 Ulike insisjoner/tilganger og kirurgiske instrumenter m/demo 
11.45 Sårlukning, eksisjon av hud, teori

12.30 Lunsj
 
Kikkhullet/Ryggmargen/Gade/Vivariet
13.15 - 16.30
A: Kirurgi, sårlukning, knytteteknikk, teori og praktiske øvelser på Kikkhullet
B: Tarmanastomoser, teori og praktiske øvelser (Avd. for patologi og Vivariet)
C: Praktiske øvelser,sutur og sårlukning, Ryggmargen

16.30 - 18.00 Senteret åpent for egentrening
 
Torsdag 12. november
Innsikten og Kikkhullet
08.30 Dagsplan 
08.50 Vakuumassistert sårbehandling, drenasje av abscesser 
09.00 Laparoskopisk tilgang, portplassering, trocarer, leiring 
09.30 Laparoskopiske instrumenter, kamera og optikk, utstyr. Demonstrasjon 
10.00 Gjennomgang av vanlige laparoskopiske ØH- prosedyrer
10.45 Kaffe/Te
11.00 Laparoskopitrening 
11.45 Introduksjon av « boksen går»

12.00 Lunsj 

13.00-16.00 Ferdighetstrening på Kikkhullet
Deltagerne delt inn i 6 grupper, 30 min øving på hver stasjon
1. Kameranavigering, 30 graders, klippe hansketupper
2. Appendektomi på D-boks
(Demo av endoGIA og endo-loop)
3. Laparoskopisk suturering (prinsipper/kir.knute/glideknute)
4. VR-trening (appendektomi/cholecystektomi/salpingektomi)
5. klippe sirkel
6. Hinderløype

16.00-17.00 Kikkhullet åpent for egentrening

19.00 Sosialt program
 
Fredag 13. november
09.00 Elektrokirurgi 
09.45 Demo av ultralydenergi, ulike avanserte bipolare og kombinerte
Energikilder Harmonic
· Sonosurge
· Thunderbeat
· Enseal
· Ligasure
· KMS Martin bipolar tang

11.30 Lunsj

12.00 Ferdighetstrening/forberedelse kursprøve Kikkhullet

13.30 OSCE (strukturert eksaminering, 9 stasjoner a 10 min)
15.00 Kursevaluering og veien videre

15.15 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?