Grunnkurs modul 5 (Barne- og Ungdomspsykiatri)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri (28t)

Læringsmål

Kursrekken av obligatoriske grunnkurs i BUP vil gi et teoretisk grunnlag for faget barne og ungdomspsykiatri. Det blir lagt vekt på kandidatens erfaringer i fagfeltet og utvikling av forståelse av egen rolle og identitet. Aktuelle læringsmål: BUP-001, BUP-003, BUP-004, BUP-010, BUP-016, BUP-020, BUP-021, BUP025, BUP-026, BUP-031, BUP-032, BUP-033, BUP-034, BUP-035, BUP-036, BUP-037, BUP-038, BUP-039 og BUP-047

Kursavgift

NOK 6250,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

kurskomite

Barne og ungdomspsykiater/overlege Ann Christin Andersen;
ann.christin.andersen@gmail.com
Barne og ungdomspsykiater/overlege Berit Jørgenvåg

Andre opplysninger

Grunnkurset i barne og ungdomspsykiatri er obligatorisk for spesialiteten og strekker seg over fem semestre. Kurset vil integrere områdene utiklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og psykobiologisk forståelse samt ha fokus på rollen som barne og ungdomspsykiater. Oppstart av ny kursrekke i uke 10 hvert år.

Bo / forpleining: Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette for å ivareta den faglig-sosiale læringen på en god måte. Det er holdt av rom til alle deltakere. Dere må selv ringe hotellet å bekrefte reservasjonen på telefonnummer: 55362040.  Rommene holdes til 01.11. 2020 Etter den dato garanterer ikke vi ledige rom.

De som ikke bor på hotellet må påregne utgifter til lunsj og pauseservering. Eventuelle "no-show" blir belastet deltaker.
Opplysninger ved påmelding: Ingen ny påmelding, forutsetter deltagelse på tidligere grunnkurs.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?