Grunnkurs modul 4 (Barne- og Ungdomspsykiatri)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri (28t).

Læringsmål

Kursrekken av obligatoriske grunnkurs i BUP vil gi et teoretisk grunnlag for faget barne og ungdomspsykiatri. Det blir lagt vekt på kandidatenes erfaringer i fagfeltet og utvikling av forståelse av egen rolle og identitet. I delkurs IV er det hovedvekt på barn i skolealder.

LM BUP001 Generell klinisk kompetanse, LM BUP003 Generell klinisk kompetanse, LM BUO004 Generell klinisk kompetanse, LM BUP008 Utredning og behandling av pasienter innen området transkulturell psykiatri, LM BUP010 Emosjonelle reaksjoner og atferdsforstyrrelser ,LM BUP016 Spesialisert undersøkelse og vurdering, LM BUP020 Behandling og psykososiale tiltak, LM BUP021 Behandling og psykososiale tiltak, LM BUP025 Behandling og psykososiale tiltak, LM BUP026 Behandling og psykososiale tiltak, LM BUP034 Depresjon, LM BUP035 Angstlidelser, LM BUP036 Tvangslidelser, LM BUP037 Spesifikk klinisk kompetanse, LM BUP042 Hyperkinetiske forstyrrelser, LM BUP043 Tics og Tourettes syndrom, LM BUP044 Spesifikke utviklingsforstyrrelser.

Kursavgift

NOK 6250,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Gyri Vorren, kursleder gyrivorren@yahoo.no
Alexandra Sira-Schubert

Litteratur

 Aktuell litteratur vil distribueres til deltakere før kursstart.

Andre opplysninger

Grunnkurset i barne og ungdomspsykiatri er obligatorisk for spesialiteten og strekker seg over fem semestre. Kurset vil integrere områdene utiklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og psykobiologisk forståelse samt ha fokus på rollen som barne og ungdomspsykiater. Oppstart av ny kursrekke i uke 10 hvert år.

Bo / forpleining: Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette for å ivareta den faglig-sosiale læringen på en god måte. Det er bestilt hotellopphold til alle deltakerne på kursstedet.

NB! Hotellet holder rom t.o.m 18.09.2020 Etter den dato garanteres ikke ledig rom. Rom må bekreftes direkte til hotellet.

Opplysninger ved påmelding: Ingen ny påmelding, forutsetter deltagelse på tidligere grunnkurs.

Program

Program (PDF)

 

Fant du det du lette etter?