Grunnkurs modul 3 (Barne- og Ungdomspsykiatri), vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Læringsmål

Kursrekken av obligatoriske grunnkurs i BUP vil gi et teoretisk grunnlag for faget barne og ungdomspsykiatri. Det blir lagt vekt på kandidatenes erfaringer i fagfeltet og utvikling av forståelse av egen rolle og identitet. I delkurs III skal deltakere få oversikt over familieterapifeltet, omsorgssvikt og krisebegrepet. Kurset skal gi en forståelse for oppgaver i grenselandet mellom BUP og barnevern.
LM-BUP-001, 003, 004 Generell Klinisk kompetanse.
LM-BUP-010 Emosjonelle reaksjoner og atferdsforstyrrelser.
LM-BUP-015,016,017 Spesialisert undersøkelse og vurdering.
LM-BUP-020, 021,025,026 Behandling og psykososiale tiltak.
LM-BUP-037 Spesifikk klinisk kompetanse.
LM-BUP-051 Juridisk og faglig rammeverk.

Kursavgift

NOK 6250,- (opphold på hotellet kommer i tillegg og betales individuelt)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.
NB! Kurset er fulltegnet med LIS fra det avlyste kurset våren 2020. 

Kurskomite

Alexandra Sira Schubert; asgwendolyn@gmail.com
Guri Vorren;

Litteratur

Spesifisert litteratur til hvert delkurs vil bli distribuert til deltakere

Andre opplysninger

Grunnkurset i barne og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utiklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og psykobiologisk forståelse. Oppstart av ny kursrekke i uke 10 hvert år.
Bo / forpleining: Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette for å ivareta den faglig-sosiale læringen på en god måte.
Det blir bestilt hotellopphold til alle deltakerne på kursstedet. De som likevel ikke ønsker å bo på kursstedet må gi beskjed om dette snarest. Eventuelle "no-show" blir belastet deltaker.
Opplysninger ved påmelding: Ingen ny påmelding, deltaker fra Grunnkurs 2018 del I

NB! LIS må ta direkte kontakt med hotelet og bekrefte opphold: 922 30 446 | sales@hotelbakeriet.no

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?