Grunnkurs modul 2 (BUP), vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Læringsmål

BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser BUP-006 BUP-undersøkelse, supplerende undersøkelse og somatiske differensialdiagnoser BUP-008 Annen kulturell bakgrunn og psykisk lidelse - utrede, diagnostisere og behandle BUP-009 Psykopatologiske fenomener og diagnostikk - foreldre-barnrelasjonen - psykoedukasjon (P) BUP-015 Lekeromsobservasjon BUP-016 Observasjon av barn og unge på ulike arenaer BUP-017 Samspillvurdering mellom barn og foreldre/foresatte BUP-020 Lege-pasient forholdet - kunne bruke dynamikken diagnostisk og terapeutisk BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov BUP-026 Betydningen av alder, kjønn, kultur og religiøs tilknytning BUP-038 Somatoforme lidelser – samvalg BUP-054 Forebygging, risiko, helsefremmende faktorer og tilgjengelige hjelpetiltak.

Kurskomite

Anne Godal: anne@godal.com

Christel Benedicte Eriksen: christel. benedicte@icloud.com

Kursavgift

5 dagers kurs: 7000,- NOK

Antall deltakere

35

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?