Grunnkurs modul 2 (Barne- og ungdomspsykiatri)

Kurs, 21.09.2020-24.09.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs  (20t) for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri

Når og hvor

Dato
21.09.2020-24.09.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl.09 - avsluttes torsdag kl.15:30
Sted
Mer info kommer
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.05.2020 

Læringsmål

Grunnkurs del 2 har som hovedtema: sped- og småbarnsperioden i BUP:

BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser
BUP-006 BUP-undersøkelse, supplerende undersøkelse og somatiske differensialdiagnoser
BUP-008 Annen kulturell bakgrunn og psykisk lidelse - utrede, diagnostisere og behandle
BUP-009 Psykopatologiske fenomener og diagnostikk - foreldre-barnrelasjonen - psykoedukasjon (P)
BUP-015 Lekeromsobservasjon
BUP-016 Observasjon av barn og unge på ulike arenaer
BUP-017 Samspillvurdering mellom barn og foreldre/foresatte
BUP-020 Lege-pasient forholdet - kunne bruke dynamikken diagnostisk og terapeutisk
BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov BUP-026 Betydningen av alder, kjønn, kultur og religiøs tilknytning
BUP-038 Somatoforme lidelser – samvalg
BUP-054 Forebygging, risiko, helsefremmende faktorer og tilgjengelige hjelpetiltak

Kursavgift

NOK 6250,- (opphold på hotellet kommer i tillegg og betales individuelt)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Jens Olav Hessen (kursleder), jens.olav.hessen@trollfjord.no

Litteratur

Lærebok i barnepsykiatri (Innbundet)
Berit Grøholt , Ida Garløv , Bernhard Weidle og Hilchen Sommerschild

evt. vil det bli sendt ut artikler som de enkelte foredragsholdere vil ha sendt ut en tid før kurset skal holdes av.

Andre opplysninger

Bo / forpleining: Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette for å ivareta den faglig-sosiale læringen på en god måte.

Det blir bestilt hotellopphold til alle deltakerne på kursstedet.
De som ikke bor på hotellet må påregne utgifter til lunsj og pauseservering. Eventuelle "no-show" blir belastet deltaker.

Opplysninger ved påmelding: Ingen ny påmelding, forutsetter deltagelse på tidligere grunnkurs.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?