Grunnkurs modul 2 (Barne- og ungdomspsykiatri)

Kurs, 09.09.2019-12.09.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs  (20t) for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri

Når og hvor

Dato
09.09.2019-12.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl.09 - avsluttes torsdag kl.15:30
Sted
Quality Hotel Saga,
Richard With's pl. 2
9251 Tromsø
(se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 

Læringsmål

Grunnkurs del 2 har som hovedtema: sped- og småbarnsperioden i BUP:

BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser
BUP-006 BUP-undersøkelse, supplerende undersøkelse og somatiske differensialdiagnoser
BUP-008 Annen kulturell bakgrunn og psykisk lidelse - utrede, diagnostisere og behandle
BUP-009 Psykopatologiske fenomener og diagnostikk - foreldre-barnrelasjonen - psykoedukasjon (P)
BUP-015 Lekeromsobservasjon
BUP-016 Observasjon av barn og unge på ulike arenaer
BUP-017 Samspillvurdering mellom barn og foreldre/foresatte
BUP-020 Lege-pasient forholdet - kunne bruke dynamikken diagnostisk og terapeutisk
BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov BUP-026 Betydningen av alder, kjønn, kultur og religiøs tilknytning
BUP-038 Somatoforme lidelser – samvalg
BUP-054 Forebygging, risiko, helsefremmende faktorer og tilgjengelige hjelpetiltak

Kursavgift

NOK 6250,-

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

OL Alexandra Sira-Schubert: scal@sus.no; tel.98117789
OL Gyri Vorren: gyri.hege.vorren@helse-bergen.no; tel.90939535

Litteratur

Lærebok i barnepsykiatri (Innbundet)
Berit Grøholt , Ida Garløv , Bernhard Weidle og Hilchen Sommerschild

evt. vil det bli sendt ut artikler som de enkelte foredragsholdere vil ha sendt ut en tid før kurset skal holdes av.

Andre opplysninger

Bo / forpleining: Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette for å ivareta den faglig-sosiale læringen på en god måte. Det er bestilt hotellopphold til alle deltakerne på kursstedet.

NB! De som likevel ikke ønsker å bo på kursstedet må gi beskjed om dette snarest. De som ikke bor på hotellet må påregne utgifter til lunsj og pauseservering. Eventuelle "no-show" blir belastet deltaker.

Opplysninger ved påmelding: Ingen ny påmelding, forutsetter deltagelse på tidligere grunnkurs.

Program

Mandag 09.sept
Kl 0930-10 Registrering
Kl 10-1015 Velkommen, introduksjon og praktisk informasjon, kursledere
Kl 10.20-11.30 Tilknytningsteori
OL Kristel Gerds De Rojas, privat praktiserende barnepsykiater i Bergen

Kl 11.30-12.30 LUNSJ

Kl 12.30-14.45 (med pause) Forts. tilknytningsteori
OL Kristel Gerds De Rojas
Kl 15-16 Gruppearbeid
Kursledere (status, hvordan har jeg det på min arbeidsplass? Utfordringer?)
Kl 19.30 Middag

Tirsdag 10.sept
Kl 08.30-11.30 (med pauser)
ALVORLIG og/eller KRONISK SOMATISK SYKE BARN og UNGE
- en bio-psyko-sosial helhetsforståelse barnepsykiateren på somatisk sykehus; CL (konsultasjons/liason) barnepsykiatri
Trond Dieseth, Avdelingsoverlege, professor dr.med., Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, OUS HF, Rikshospitalet
 
Kl 11.30-12.30 Lunsj
 
Kl 12.30-14 (med pause) Fortsettelse med bio-psyko-sosial helhetsforståelse.
Trond Dieseth forts.
Kl 14.15-16  (med pause) Barnepsykiatrisk undersøkelse, medisinsk og nevromotorisk us
Kursledere, gruppearbeid (alle har med mal fra sin arbeidsplass)
Ca Kl 16.30-18.30 Felles aktivitet ☺
(svømmehall eller ”ut på tur” er foreslått, siste væravhengig…)
Kl 19.30 Middag

Onsdag 11. sept
Kl 08.30-12.00 (med pauser) Psykoterapi, modul 2: Lekeobservasjon
OL Unni Sandaker Blom, BUP Betanien, Bergen

Kl 12-13 LUNSJ

Kl 13-13.45 Forts leikeobs
OL Unni Sandaker Blom, BUP Betanien, Bergen
Kl 14-16.30 Førskolealderens tilstander/nevropsykiatri
Kl 19.30 Festmiddag med underholdning

Torsdag 12. sept
Kl 08.15-12.00 (med pauser) Sped- og småbarnsarbeid i BUP
Jens Olav Hessen, spesialist i barne og ungdomspsykiatri

Kl 12.00-13.00 Lunsj

Kl 13.00-14.45 (med pause) Forts sped- og småbarnsarbeid
Kl 14.45-15.30 Avslutning, evaluering, neste kurs
Kursledere

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.