Grunnkurs modul 2 (Barne- og ungdomspsykiatri)

Kurs, 09.09.2019-12.09.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs  (20t) for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri

Når og hvor

Dato
09.09.2019-12.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl.09 - avsluttes torsdag kl.15:30
Sted
Quality Hotel Saga,
Richard With's pl. 2
9251 Tromsø
(se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 23.06.2019 (NB! Spør oss om ledige plasser) 

Læringsmål

Grunnkurs del 2 har som hovedtema: sped- og småbarnsperioden i BUP:

BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser
BUP-006 BUP-undersøkelse, supplerende undersøkelse og somatiske differensialdiagnoser
BUP-008 Annen kulturell bakgrunn og psykisk lidelse - utrede, diagnostisere og behandle
BUP-009 Psykopatologiske fenomener og diagnostikk - foreldre-barnrelasjonen - psykoedukasjon (P)
BUP-015 Lekeromsobservasjon
BUP-016 Observasjon av barn og unge på ulike arenaer
BUP-017 Samspillvurdering mellom barn og foreldre/foresatte
BUP-020 Lege-pasient forholdet - kunne bruke dynamikken diagnostisk og terapeutisk
BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov BUP-026 Betydningen av alder, kjønn, kultur og religiøs tilknytning
BUP-038 Somatoforme lidelser – samvalg
BUP-054 Forebygging, risiko, helsefremmende faktorer og tilgjengelige hjelpetiltak

Kursavgift

NOK 6250,-

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

OL Alexandra Sira-Schubert: scal@sus.no; tel.98117789
OL Gyri Vorren: gyri.hege.vorren@helse-bergen.no; tel.90939535

Litteratur

Lærebok i barnepsykiatri (Innbundet)
Berit Grøholt , Ida Garløv , Bernhard Weidle og Hilchen Sommerschild

evt. vil det bli sendt ut artikler som de enkelte foredragsholdere vil ha sendt ut en tid før kurset skal holdes av.

Andre opplysninger

Bo / forpleining: Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette for å ivareta den faglig-sosiale læringen på en god måte. Det er bestilt hotellopphold til alle deltakerne på kursstedet.

NB! De som likevel ikke ønsker å bo på kursstedet må gi beskjed om dette snarest. De som ikke bor på hotellet må påregne utgifter til lunsj og pauseservering. Eventuelle "no-show" blir belastet deltaker.

Opplysninger ved påmelding: Ingen ny påmelding, forutsetter deltagelse på tidligere grunnkurs.

Program

Mandag 09.sept
Kl 0930-10 Registrering
Kl 10-1015 Velkommen, introduksjon og praktisk informasjon, kursledere
Kl 10.20-11.30 Tilknytningsteori
OL Kristel Gerds De Rojas, privat praktiserende barnepsykiater i Bergen

Kl 11.30-12.30 LUNSJ

Kl 12.30-14.45 (med pause) Forts. tilknytningsteori
OL Kristel Gerds De Rojas
Kl 15-16 Gruppearbeid
Kursledere (status, hvordan har jeg det på min arbeidsplass? Utfordringer?)
Kl 19.30 Middag

Tirsdag 10.sept
Kl 08.30-11.30 (med pauser)
ALVORLIG og/eller KRONISK SOMATISK SYKE BARN og UNGE
- en bio-psyko-sosial helhetsforståelse barnepsykiateren på somatisk sykehus; CL (konsultasjons/liason) barnepsykiatri
Trond Dieseth, Avdelingsoverlege, professor dr.med., Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, OUS HF, Rikshospitalet
 
Kl 11.30-12.30 Lunsj
 
Kl 12.30-14 (med pause) Fortsettelse med bio-psyko-sosial helhetsforståelse.
Trond Dieseth forts.
Kl 14.15-16  (med pause) Barnepsykiatrisk undersøkelse, medisinsk og nevromotorisk us
Kursledere, gruppearbeid (alle har med mal fra sin arbeidsplass)
Ca Kl 16.30-18.30 Felles aktivitet ☺
(svømmehall eller ”ut på tur” er foreslått, siste væravhengig…)
Kl 19.30 Middag

Onsdag 11. sept
Kl 08.30-12.00 (med pauser) Psykoterapi, modul 2: Lekeobservasjon
OL Unni Sandaker Blom, BUP Betanien, Bergen

Kl 12-13 LUNSJ

Kl 13-13.45 Forts leikeobs
OL Unni Sandaker Blom, BUP Betanien, Bergen
Kl 14-16.30 Førskolealderens tilstander/nevropsykiatri
Kl 19.30 Festmiddag med underholdning

Torsdag 12. sept
Kl 08.15-12.00 (med pauser) Sped- og småbarnsarbeid i BUP
Jens Olav Hessen, spesialist i barne og ungdomspsykiatri

Kl 12.00-13.00 Lunsj

Kl 13.00-14.45 (med pause) Forts sped- og småbarnsarbeid
Kl 14.45-15.30 Avslutning, evaluering, neste kurs
Kursledere

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.