Grunnkurs modul 1 (Barne- og Ungdomspsykiatri), vår 2021

Kurs, 22.03.2021-25.03.2021, Sør-øst

NB! TENTATIV DATO UKE 12

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri

Når og hvor

Dato
22.03.2021-25.03.2021 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09:30 - avsluttes torsdag kl 15:30
Sted
Soria Moria Hotell
Voksenkollveien 60,
0790 Oslo
(NB! Se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 15.06.2020 (Utvidet frist) 

Læringsmål

Grunnkurs del 1 skal gi grunnlag for faglig identitet gjennom et historisk perspektiv og den enkeltes personlige og faglige ståsted. Kurset skal etablere en gruppeprosess som gir grunnlag for trygghet til å utvikle en egen rolle som barne- og ungdomspsykiater. Faget åpnes opp ved å introdusere utviklingspsykologiske begreper og knytte dette opp mot både sårbarhet og nyere hjerneforskning.

Læringsmål:
BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser

BUP-004 Møte pasienter og pårørende respektfullt og fordomsfritt

BUP-008 Annen kulturell bakgrunn og psykisk lidelse - utrede, diagnostisere og behandle

BUP-009 Psykopatologiske fenomener og diagnostikk - foreldre-barnrelasjonen - psykoedukasjon

BUP-020 Lege-pasient forholdet - kunne bruke dynamikken diagnostisk og terapeutisk

BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov

BUP-026 Betydningen av alder, kjønn, kultur og religiøs tilknytning

BUP-037 Tilpasnings- og belastningsreaksjoner

BUP-054 Forebygging, risiko, helsefremmende faktorer og tilgjengelige hjelpetiltak

Kursavgift

NOK 6250,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.

Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Anne Godal (kursleder) anne@godal.com
Christel Eriksen

Litteratur

Lærebok i barnepsykiatri; Grøholt, Garløv, Weidemann og Sommerschild

Andre opplysninger

Etter de nye reglene vedtatt av spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri, vil grunnkurs i barne- og ungdomspsykiatri omfatte alle obligatoriske kurs i en egen kursrekke. Grunnkurset strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og psykobiologisk forståelse. Oppstart av nytt kurs i uke 10 hvert år.

Bo/ forpleining:
Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Kurset er ment å være et internatkurs med faglige og sosiale møtepunkter. De som ikke ønsker å bo på kursstedet må selv avbestille. Eventuelle "no-show" blir belastet deltakeren. De som ikke bor på hotellet må påregne utgifter til lunsj og kaffepauser.

NB! Rom er reservert og garantert frem til 21. september 2020. Etter det ingen rom holdt av og rom er ikke garantert. Ta gjerne direkte kontakt med hotellet og bekreft reservasjonen.
Telefon:23222450 eller e-post: booking@soriamoria.no
Oppholdet betales individuelt.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?