Grunnkurs modul 1 (Barne- og ungdomspsykiatri), vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (28t) for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri

Læringsmål

Grunnkurs del 1 skal gi grunnlag for faglig identitet gjennom et historisk perspektiv og den enkeltes personlige og faglige ståsted. Kurset skal etablere en gruppeprosess som gir grunnlag for trygghet til å utvikle en egen rolle som barne- og ungdomspsykiater. Faget åpnes opp ved å introdusere utviklingspsykologiske begreper og knytte dette opp mot både sårbarhet og nyere hjerneforskning.

Læringsmål:
BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser

BUP-004 Møte pasienter og pårørende respektfullt og fordomsfritt

BUP-008 Annen kulturell bakgrunn og psykisk lidelse - utrede, diagnostisere og behandle

BUP-009 Psykopatologiske fenomener og diagnostikk - foreldre-barnrelasjonen - psykoedukasjon

BUP-020 Lege-pasient forholdet - kunne bruke dynamikken diagnostisk og terapeutisk

BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov

BUP-026 Betydningen av alder, kjønn, kultur og religiøs tilknytning

BUP-037 Tilpasnings- og belastningsreaksjoner

BUP-054 Forebygging, risiko, helsefremmende faktorer og tilgjengelige hjelpetiltak

Kursavgift

NOK 6250,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Jens Olav Hessen (kursleder); Jens.Olav.Hessen@nordlandssykehuset.no

Litteratur

Lærebok i barnepsykiatri; Grøholt, Garløv, Weidemann og Sommerschild

Andre opplysninger

Etter de nye reglene vedtatt av spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri, vil grunnkurs i barne- og ungdomspsykiatri omfatte alle obligatoriske kurs i en egen kursrekke. Grunnkurset strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utviklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og psykobiologisk forståelse. Oppstart av nytt kurs i uke 10 hvert år.

Bo/ forpleining:
Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Kurset er ment å være et internatkurs med faglige og sosiale møtepunkter. De som ikke ønsker å bo på kursstedet må selv avbestille. Eventuelle "no-show" blir belastet deltakeren. De som ikke bor på hotellet må påregne utgifter til lunsj og kaffepauser.

Program

Program (PDF)

 

Fant du det du lette etter?