Grunnkurs IV, Rus- og avhengighetsmedisin

Kurs, 02.12.2019-06.12.2019, Vest

Gammel ordning: Obligatorisk i Rus- og avhengighetsmedisin (35 timer)
Ny ordning: Anbefalt i Rus- og avhengighetsmedisin

Når og hvor

Dato
02.12.2019-06.12.2019 
Klokkeslett
Sted
Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 13. oktober 2019 

Kurskomite

Svein Skjøtskift (leder)
Bjørg Hjerkinn

Pris

8250,- (inkludert lunsj- og pauseservering)

Deltakere

Maks 35

Læringsmål

- Rusmiddelbruk og livsløp
- Unge og rusmiddelbruk
- Rus og eldre
- Rus og arbeidsliv 
- Foster 
- Gravide behandlingstilbud inkludert medikamenter
- Gravide og tvang
- Barn – (Foreldre med rusmisbruk)
- Familie og parsamtaler
- Tilknytning og samspill
- Kjønnsroller og kjønnsspesifikk behandling
- Rus, vold og overgrep
- Prostitusjon
- Rus og kriminalitet
- Ressurskartlegging
- Selvhjelpsgrupper
- Empowerment
- Nettbasert behandling
- Lover og forskrifter
- Førerkort
- Taushetsplikt
- Meldeplikt
- Legens ansvar og rolle

Program

08:30 Ankomst, registrering. Kaffe, te, wienerbrød.
Tema: Rusmiddelbruk og psykisk sykdom i ulike livsfaser
09:30 Rusmiddelbruk og livsløp. Behandling av psykiatri og rus. Jon Johnsen
10:15 Kort pause
11:00 Rusmiddelbruk og livsløp. Jon Johnsen
11:45 Kort pause
12:00 Unge - hvem fortsetter. Jon Johnsen

12:45 Lunsj

13:45 Rus og eldre. Jon johnsen
14:30 Kort pause
14:45 Rus og eldre. Jon Johnsen
15:30 Pause
16:00 Legens ansvar og rolle i TSB. Diskusjon i grupper. Innledning, kasuistikker

17:00 Slutt for dagen
 
Tirsdag 3/12
Tema: Familie
08:30 Prenatal ruseksponering. Jon S Skranes
09:15 Kort pause
09:30 Fosterpåvirkning. Jon S. Skranes
10:15 Kort pause
10:30 Gravide behandlingstilbud inkl medikamenter og tvang. Ikke bekreftet
11:15 Kort pause
11:30 Barn. Oppvekst. Line Tveiten

12:15 Lunsj

13:15 Familie og nettverk. Øyvind Kalsås*
14:00 Kort pause
14:15 Par- og familieterapi. Øyvind Kalsås*
15:00 Kort pause
15:15 Tilknytning og samspill. Indra Simhan

16:15 Slutt for dagen

Onsdag 4/12
Tema: Behandling
08:30 Kjønnsroller og kjønnsspesifikk behandling. Kari Lossius*
09:15 Kort pause
09:30 Kjønnsroller og kjønnsspesifikk behandling. Kari Lossius*
10:15 Kort pause
10:30 12 trinns behandling. Ikke bekreftet
11:15 Kort pause
11:30 Egenerfaring. Pasient og brukeropplæring. Kenneth Arktander

12:15 Lunsj
 
13:15 Psykoedukasjon som metode. Svein Skjøtskift
14:00 Kort pause
14:15 Nettbasert behandling. Ikke bekreftet
15:00 Kort pause 
15:15 Resurskartlegging. Empowerment. Ikke bekreftet
16:00 Pause
16:30 Diskusjon i grupper

18:00 Slutt for dagen  

Torsdag 5/12
Tema: Lover og forskrifter
08:30 Spesialisthelsetjenesteloven. Pasientrettighetsloven. Psykisk helsevernloven.
09:15 Kort pause
09:30 Tvang. Karl Harald Søvig
10:15 Kort pause
10:30 Taushetsplikt og meldeplikt i TSB. Karl Harald Søvig

11:15 Lunsj

11:30 Førerkort. Fylkeslegen, Vestland*
12:15 Kort pause
13:15 Prenatal ruseksponering. Jon S Skranes
14:00 Kort pause
14:15 Fosterpåvirkning. Jon S. Skranes
15:00 Kort pause
15:15 Selvhjelpsgrupper. John-Kåre Vederhus

Fredag 6/12

Tema: Brukermedvirkning
08:30 
09:15 Brukermedvirkning og brukerorganisasjoner. Jenny Beate Kjønnås
09:45 Retningslinjearbeid. Kjell Arne Johansson*
10:30 Kort pause
10:45 Kursprøve
11:45 Avslutning. 
12:00 Lunsj

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.