Grunnkurs i psykiatri del IV - Larvik

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

Kursledere

Vigdis Elin Giæver Syrstad
Ketil Joachim Ødegaard

Kursavgift

7000,-

Fullpensjon hotell kommer i tillegg, nærmere info kommer

Det tas forbehold om indeksregulering

Påmelding

Ingen ny påmelding, deltakere fra delkurs II (høst 2019)

Målgruppe

Leger i spesialisering i psykiatri

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk ordning for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

Læringsmål

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

Andre opplysninger

Kurset er et internatkurs, og det forventes at alle deltakere overnatter på kurshotellet uavhengig av hjemsted

Program

Mandag 14. september

Øyvind Ekberg
-Når legen gjør feil
-Debriefing - gjør det vondt verre?
-Når legen blir pasient

11.30 Lunsj

12.30 Velkommen, info v/kursleder
12.45 Øyvind Ekeberg

13.45 Pause

14.00 Øyvind Ekeberg fort.

15.00 Pause

15.30 Øyvind Ekeberg fort.

16.30 Pause

16.45 Øyvind Ekeberg fort.

17.30 Storgruppe med foreleser til stede

18.30 Ferdig for dagen

20.00 Middag

Tirsdag 15. september 

Grete Dyb
-Barnemishandling og seksuelle overgrep mot barn
-Katastrofer - reaksjoner, symptomer og hjelpebehov
-Terror - Katastrofer

08.30 Gjennomgang evalueringer v/kurslederne
09.00 Grete Dyb

10.00 Pause

10.15 Grete Dyb

11.15 Pause

11.30 Grete Dyb forts.

12.30 Lunsj

13.30 Grete Dyb forts.

14.30 Pause

14.45 Grete Dyb forts. Inkl. gruppe med foreleser til stede

15.45 Slutt for dagen

18.00 Storgruppe - diskusjon - plenum

19.30 Middag

Onsdag 16. september

Reidar Tyssen
-Legers helse, med vekt på arbeid og stress, mental helse
-Intervensjoner - Mindfulness-trening
-Ivaretakelse og behandling av kolleger med psykiske lidelser

10.20 Formiddagssnacks

10.30 Reidar Tyssen

12.00 Pause

12.15 Reidar Tyssen forts.

13.15 Lunsj

14.15 Reidar Tyssen forts.

15.15 Pause

15.30 Reidar Tyssen forts. Inkl. gruppe med foreleser til stede

16.30 Slutt for dagen

18.30 Storgruppe - diskusjon - plenum

19.30 Middag

Torsdag 17. september

Ole T. Berg
-Legerollen generelt og psykiatrirollen spesielt, et utviklingsperspektiv
-Ledelse i klinikken, spesielt i psykisk helsevern, i "vanlige" og "uvanlige" tider

09.00 Ole T. Berg

10.00 Pause

10.15 Ole T. Berg forts.

11.15 Pause

11.30 Ole T. Berg forts.

12.30 Lunsj

13.30 Ole T. Berg forts.
14.40 Ole T. Berg forts. Inkl. gruppe med foreleser til stede

15.30 Pause

16.00 Storgruppe - diskusjon - plenum

17.00 Slutt for dagen

19.30 Festmiddag, gruppe 3 ansvarlig for underholdning

Fredag 18. september

NB! Sjekkut fra hotellet før kursstart!

Anne Halmøy
ADHD - livsløpsperspektiv, komorbiditet og behandling for voksne

08.30 Anne Halmøy

10.00 Pause

10.15 Anne Halmøy forts.

11.15 Pause

11.45 Anne Halmøy forts.

13.00 Avslutning med kurslederne

13.15 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?