Grunnkurs i psykiatri del IV - Harstad

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri

OBS! Gjør oppmerksom på at kurset (tidligere "Det obligatoriske psykiatrikurs del IV) har fått ny uke/dato. Kurset flyttet til uke 46 - 09.11.2020-13.11.2020

Kursledere

Irmeli Øistad
Ingeborg Eikenæs

Kursavgift

7000,-

Fullpensjon Thon Hotel Harstad kommer i tillegg, nærmere info kommer

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

40

Påmelding

Ingen ny påmelding, deltakere fra delkurs III (høst 2019)

Målgruppe

Leger i spesialisering i psykiatri

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

Læringsmål

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

Andre opplysninger

Kurset er et internatkurs, og det forventes at alle deltakerne overnatter på kurshotellet uavhengig av hjemsted

Program

Endringer kan tilkomme
Temaer: Forskning. Kriser, katastrofer, vold, tortur og overgrep. Fremtidens psykiatri. Internasjonal psykiatri.

Mandag 9. november

12.00   Lunsj

13.00   Velkommen og takk for sist v/kursledere

13.30   Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus v/Arnhild Somby  

16.30   Pause m/innsjekk 

17.00   Storgruppe

18.00   Pause

18.15   Ved kurslederne v/Irmeli og Ingeborg  

19.00   Slutt for dagen 

20.00   Middag på hotellet.  

Tirsdag 10. november

08.00   Kriser og katastrofer v/Atle Dyregrov

12.00   Lunsj 

13.00   Vold, tortur og overgrep v/Atle Dyregrov

16.00 Pause

16.30   Gruppearbeid

17.30   Slutt for dagen

20.00   Middag

Onsdag 11. november

08.30   Fremtidens psykiatri, behov og muligheter. Forskning og internasjonal psykiatri v/ Ole A. Andreassen 

12.30   Slutt faglig program

13.00   Lunsj

14.00   Felles aktivitet (frivillig) – hva og hvor annonseres senere

20.00   Middag

Torsdag 12. november

08.30   Kvalitativ forskning. Selvskading hos unge v/ Line Indrevold Stänicke

12.00   Lunsj

13.00   Registerforskning.  Somatisk helse ved psykisk lidelse v/Anne Høye 

16.00   Pause

16.15 – 17.45 Smågrupper / storgruppe 

17.45    Slutt for dagen

19.00    Festmiddag 

Fredag 13. november

08.30    Kollegial støtteordning v/Ann Kristin Engstad

09.30    Utsjekk

09.45    Snart psykiater, fortsatt behov for veiledning og supervisjon? v/Menno de Jong 

11.45    Evaluering, avslutning grunnkursrekken v/kursledere

12.15    Lunsjpakke til hjemreise og god tur hjem!

Fant du det du lette etter?