Grunnkurs i psykiatri del II - Stavanger

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri

OBS! Gjør oppmerksom på at kurset (tidligere "Det obligatoriske psykiatrikurs del II) har fått ny uke/dato. Kurset flyttet til uke 48 - 23.11.2020-27.11.2020

Kursledere

Anne Kristine Bergem
Lars Lien

Kursavgift

7000,-

Fullpensjon Thon Hotel Maritim kommer i tillegg, nærmere info kommer

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

40

Påmelding

Ingen ny påmelding, deltakere fra delkurs I (Bodø, høst 2019)

Målgruppe

Leger i spesialisering i psykiatri

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

Læringsmål

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

Andre opplysninger

Kurset er et internatkurs, og det forventes at alle deltakerne overnatter på kurshotellet uavhengig av hjemsted

Program

Mandag 23. november

09:00-11:45 Barn som pårørende v/ Anne Kristine Bergem

11:45-12:30 Lunsj

12:30-15:30 Utviklingspsykologi og traumer v/ Lars Øhlkers

Gå sammen

16:00-18:00 Besøk på Bokhuset/ PsykOpp (Kirkegata 40), Foredrag og bokprat

En gruppe har ansvaret for underholdning til festmiddagen torsdag

Tirsdag 24. november

08:30-11:30 "Sinnssykt" - Film og foredrag ved manusforfatter Emilie Skrattegård Teige

11:30-12:15 Lunsj 

12:15-14:45 Byvandring med Eigil Harstad (fra PsykOpp)

15:00-17:00 Pårørendesenteret i Stavanger v/ Unn Birkeland om pårørendeperspektivet mm.

Pause

Plenumsoppgave om pårørende (1 time)

Onsdag 25. november

08:30-11:30 Barne- og ungdomspsykiatri v/ Trude Fixdal

11:30-12:30 Lunsj

12:30-15:30 Ungdomshelse v/ Liv Sand

Pause

16:30-18:30 Sykehusprest Kjetil Moen fra SUS  - hva gjør det med oss å forvalte tvang? Innledning og gruppe

Torsdag 26. november

08:30-11:30 Psykofarmakologi v/ Erik Johnsen

11:30-12:30 Lunsj

12:30-15:30 Medisinfrie behandlingstilbud DPS Jæren v/ Hilde Hanevik

Pause

16:00-17:30 Felles refleksjon

Festmiddag med underholdning fra gruppe 2

Fredag 27. november

09:00-13:00 Nevrovitenskap, nevropsykiatri v/ Rune Jonassen

13:00  Lunsj

Avreise

Fant du det du lette etter?