Grunnkurs i psykiatri del II - mai 2021

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri (30 t)
Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesilalisering i Psykiatri

Kursledere

Nina Annie Burkeland og Anne Marit Arctander Rosenlund

Kursavgift

7000,-

Vi tar forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

40

Påmelding

Ingen ny påmelding, deltakere fra grunnkurs del I (høsten 2020)

Målgruppe

Leger i spesialisering i Psykiatri

Godkjenninger

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri (30 t)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Psykiatri

Læringsmål

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

Program

Mandag 31. mai

09.00: Velkommen

09.15: Utviklingspsykologi – Line Knutsen Lund, overlege BUP

12.00: Lunch

13.00: Barne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger – Kari Skulstad Gårdvik, overlege BUP

15.30: Slutt

Tirsdag 1. juni

08.30: Immunologi – Solveig Klæbo Reitan, professor NTNU

11.30: Lunch

12.30: Nevropsykiatri – Tora Bonnevie, førsteamanuensis ved institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

15.30: Slutt

 

Onsdag 2. juni

08.30: Kasuistikk og psykologiske teorier og forklaringsmodeller – Rune Johansen, barne – og ungdomspsykiater Oslo. Kathrine Bakke-Friedland, psykologspesialist St.Olavs Hospital, Tiller DPS.

11.30: Lunch

12.30 – 14.00: Gruppearbeid. Alle medbringer en kasuistikk og hver gruppe drøfter minst to for framlegg i plenum.

14.15: Plenum

15.30: Slutt

 

Torsdag 3. juni

08.30: Psykofarmakologi – Trond Aamo, avdelingssjef ved avdeling for klinisk farmakologi, St.Olavs Hospital

11.30: Lunch

12.30: Spesialitetskomiteen

Ca 13.00:  Litt kulturelt og en overraskelse

15.30: Slutt

 

Fredag 4. juni

08.30: Nevropsykologi – Merete Glenne Øie, professor UiO

11.30: Lunch

12.30:  Nevropsykologi forts

14.00: Slutt

Fant du det du lette etter?