Grunnkurs i psykiatri del I - Røros

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri

Kursledere

Nina Annie Burkeland
Anne Marit Rosenlund

Kursavgift

7000,-

Fullpensjon Røros Hotell kommer i tillegg, nærmere info kommer

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall plasser

40

Godkjenninger

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri

Læringsmål

VOP 001, 033, 051, 052, 054, 071, 076, 078-082. FKM 004, 071, 073.

Etter dette kurset skal LIS ha kjennskap til: psykiatriens historie, innspill til forståelse av egen rolle som framtidig psykiater, kjennskap til hvordan de psykiatriske diagnoser er bygd opp og utviklet, dilemmaer ved bruk av tvang ut fra et etisk perspektiv og i relasjon til menneskerettigheter, kjennskap til utfordringer ifht forståelse, utredning og behandling av pasienter med annen kulturell bakgrunn enn en selv, kjennskap til vurderinger rundt selvmordsfare og selvskading ved akutte og kroniske tilstander.

Andre opplysninger

Kriterier for kursopptak:

Det er ønskelig at deltakerne har mitt ett års praksis for å få best mulig utbytte av disse kursene.

Kurset er et internatkurs, og det forventes at alle deltakerne overnatter på kurshotellet, uavhengig av hjemsted.

Program

Med forbehold om endringer

Mandag 9. november

1130-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Velkommen
13.00-16.00 Vitenskapsfilosogi - Petter A. Ringen

19.00 Middag

Tirsdag 10. november

08.30-11.30 Psykiaterrollen - Per Knutsen og Camilla Kvestad

11.30-12.30 Lunsj

12.30-16.00 Psykiatriens historie - Per Haave

19.00 Middag

Onsdag 11. november

08.30-09.30 Diagnostisk tenkning og kategorisering
09.30-11.30 Samtykkekompetanse - Dagfinn Green

11.30-12.30 Lunsj

12.30-16.00 Transkulturell psykiatri - Akiah Ottesen

19.00 Middag

Torsdag 12. november

08.30-11.30 Gruppearbeid

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Etikk og menneskerettigheter - Øyvind Sørensen
13.00-16.00 Makt og tvang

19.00 Festmiddag

Fredag 13. november

08.30-11.30 Suicidologi - Øyvind Watne og Anne Marit Rosenlund

11.30-12.30 Avslutning

13.00 Lunsj ("grab and go") og hjemreise


Fant du det du lette etter?