Grunnkurs i psykiatri del I - Røros 2021

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Psykiatri (30 t)

Kursledere

Magnhild Singstad Høivik og Øyvind Rø

Kursavgift

7200,- (med forbehold om indeksregulering)

Fullpensjon på Bergstaden Hotel kommer i tillegg. Mer info kommer.

Antall deltakere

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i psykiatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i psykiatri (30t)

Læringsmål

Teoretisk forståelse og tilnærming til faget psykiatri

Andre opplysninger

Kurset er et internatkurs, og det forventes at alle deltakerne overnatter på kurshotellet, uavhengig av hjemsted

Det er ønskelig med minimum 1 års ansiennitet

Tema

  • Psykiatriens historie
  • Legers helse og selvivaretakelse, psykiaterens rolle og identitet
  • Diagnostisk tenkning, kategorisering
  • Etikk, menneskerettigheter, makt og tvang
  • Transkulturell psykiatri
  • Suicidologi og selvskading

Program

Mandag 4. oktober

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.00 Velkommen ved grunnkurslederne

13.00 - 16.00 Psykiatriens historie v/ Per Haave, forsker UiO

16.00 - 17.00 Psykoterapiveiledningen v/ Per Anders Øien, leder for psykoterapiutvalget i Legeforeningen

19.00 Middag

Tirsdag 5. oktober

08.30 - 11.15 “Care of the patient requires care of the provider" - om ivaretakelse av meg selv og kolleger
v/Karin Rø, rådgiver ved Ressurssenter Villa Sana/seniorforsker ved Legeforskningsinstituttet

11.15 - 11.45 Gruppearbeid

11.45 - 12.00 Oppsummering av gruppearbeidet i plenum

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 16.30 Psykiaterrollen – personlige erfaringer og spesielle forhold knyttet til rollen v/Petter Knutsen, leder for psykoterapi-veiledningens pedagogikk-kurs

16.30 - 17.30 Gruppeoppgaver

17.30 - 18.00 Oppsummering av gruppearbeidet i plenum

19.00 Middag

Onsdag 6. oktober

08.30 - 11.30 "Skal vi sette diagnostiske merkelapper på folk?" v/Øyvind Rø, kursleder, psykiater OUS og professor II UIO

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 16.00 Transkulturell psykiatri v/Akiah Ottesen, forsker UiO

19.00 Middag

Torsdag 7. oktober

Tema for dagen: Makt og tvang - etikk og menneskerettigheter

08.30 - 11.30 Karl Heinrik Melle, psykiater St Olavs hospital, tidligere leder av Den rettsmedisinsk kommisjon

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 16.00 Arnhild Lauveng, psykolog, tidligere medlem av Tvangslovutvalget, brukererfaring med schizofreni

16.00 - 17.00 Samtale/diskusjon

19.00 Festmiddag

Fredag 8. oktober

08.30-11.30 Suicidologi v/psykiater Ingvild Strand Hovland, overlege OUS

11.30-12.30 Avslutning

13.00 Lunsj som kan medbringes, hjemreise


Fant du det du lette etter?