Grunnkurs I i Rus- og avhengighetsmedisin

Kurs, 02.09.2019-06.09.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og Avhengighetsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Rus- og Avhengighetsmedisin (35t)

Når og hvor

Dato
02.09.2019-06.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 10 - avsluttes fredag kl 15
Sted
Thon Hotell Vettre
Konglungveien 201,
1392 Vettre
(NB! se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
regutkurs2ous-hf.no
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 19.05.2019 (NB! Spør oss om ledige plasser) 

Læringsmål

Etter kurset skal LIS ha gode kunnskaper om rusmiddelfarmakologi og nevrobiologi, samt farmakologi, patofysiologi, klinikk og epidemiologi vedrørende følgende rusmiddelgrupper:

  1. Opioider
  2. Benzodiazepiner, z-hypnotika, barbiturater og lignende stoffer
  3. Alkohol og løsemidler

De skal ha gode kunnskaper om farmakologiske behandlingstiltak i forhold til abstinens og avhengighet og kunne gjøre vurderinger i forhold til klinisk anvendelse.

De skal kunne gjøre etiske refleksjoner om aktuelle problemstillinger, normer og fordommer knyttet til rusmiddelbruk og avhengighet.  De skal ha god forståelse av legerollen i TSB

Grunnkurset består av forelesninger og gruppesamtaler.

Forelesningene (27 timer) vil omhandle generell rusmiddelfarmakologi og nevrobiologi, samt farmakologi, patofysiologi, klinikk og epidemiologi vedrørende følgende rusmiddelgrupper:

  1. Opioider
  2. Benzodiazepiner, z-hypnotika, barbiturater og lignende stoffer
  3. Alkohol og løsemidler

Temamessig vil de 27 timene omhandle basal nevrobiologi (4 timer), farmakologi/patofysiologi (9 timer), farmakologi/klinikk(2 timer) og klinikk(12 timer).

Gruppesamtalene (8 timer) vil fokusere på etikk, normer, fordommer, samt rolleforståelse knyttet til rus- og avhengighetsmedisin.

Kurset avsluttes med kursprøve.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl. lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Jørg Mørland; jorg.morland@fhi.no
Rune Tore Strøm; runtst@ous-hf.no
Norsk forening for Rus- og Avhengighetsmedisin NFRAM

Andre opplysninger

Kurset holdes i uke 36, 02.09.19-06.09.19 på Thon Hotell Vettre med start mandag med registrering kl 10.00-10.30 og avslutning på fredag med kursprøve kl. 14.30-15.00

NB! RegUt holder rom til alle deltakere på Thon Hotel Vettre t.o.m den 02 august, så ta kontakt med hottellet og bestill/bekreft rom. Etter den dato garanterer vi ikke ledige rom!

Program

Grunnkurs 1: Timer og temaer 2019
Velkommen. Oversikt over kursinnholdet. Generell rusmiddel farmakokinetikk. ( JM)

Rusmidler og komorbide psykiske lidelser. (LL)

Rusmidler og komorbide somatiske lidelser. (LL)

Generelle rusmiddelvirkninger – enkeltinntak. Nevrofarmakologiske perspektiver. (JM)

Generelle rusmiddelvirkninger ved gjentatt bruk. Avhengighetsutvikling mm. Nevrofarmakologiske perspektiver. (JM)

Generelle rusmiddelvirkninger: Langtidsvirkninger og mekanismer. Nevrobiologi og behandling. (JM)

Psykososiale og genetiske aspekter ved avhengighetsutvikling. Diagnostikk og diagnosesystemer. (HEW)

Generelt om behandling av rusbrukslidelser. Behandlingsmål, psykososiale og farmakologiske metoder og «verktøy». (HEW)

Sovemidler, beroligende- og angstdempende legemidler: Epidemiologi, bruksmønstre og farmakologi. (JM)

Sovemidler, beroligende- og angstdempende legemidler: Nevrofarmakologi og virkninger i kroppen. (JM)

Sovemidler, beroligende- og angstdempende legemidler: Klinikk, diagnose og behandling ved abstinenstilstander, skadelig bruk og avhengighet, samt andre komplikasjoner. Nedtrapping. (HEW)

GHB (JM)

Opioider: Epidemiologi, bruksmønstre og farmakologi. (JM)

Opioider: Nevrofarmakologi. (JM)

Opioider: Virkninger og følgetilstander i kroppen. Interaksjoner mellom dempende rusmidler og legemidler.(JM)

Klinikk, diagnose og behandling av akutte forgiftninger med opioider, alkohol, løsemidler, benzodiazepiner, barbiturater og lignende legemidler, samt GHB. ( OMV)

Klinikk, diagnostikk og behandling av opioidabstinens, skadelig bruk og avhengighet, samt andre komplikasjoner. Spesielle forhold knyttet til graviditet. (HEW)

LAR (HEW)

Rusmiddeltesting i biologiske prøver.(JM)

Rusmidler og (trafikk)ulykker. (JM)

Kriseintervensjoner hos rusmiddelbrukere. (GHH)

Alkohol: Epidemiologi, bruksmønstre, farmakologi. (JM)

Alkohol: Nevrofarmakologi, atypisk alkoholrus og virkninger i kroppen. Er litt alkohol godt for hjertet? (JM)

Alkohol: Klinikk, diagnose, diagnoseverktøy ved skadelig bruk og avhengighet. (RTS)

Alkohol: Behandling av skadelig bruk og avhengighet, samt andre komplikasjoner. (RTS)

Alkohol: Abstinenstilstander: Klinikk, diagnose og behandling. (RTS)

Sniffestoffer(løsemidler): Epidemiologi, bruksmønstre, farmakologi, nevrofarmakologi og virkninger i kroppen. (JM)

Forelesere: HEW: Helge Waal; OMV: Odd Martin Vallersnes; GHH: Gry Holmen Halvorsen; LL: Lars Lien; RTS: Rune Tore Strøm, JM: Jørg MørlandFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.