Grunnkurs Barne- og Ungdomspsykiatri, del V (Grunnkurs modul 5)

Kurs , 01.04.2019-04.04.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Barne- og Ungdomspsykiatri (28t)

Når og hvor

Dato
01.04.2019-04.04.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 10.00 - avsluttes torsdag kl.15.00
Sted
Grand Hotel Terminus -  Zander Kaaes gate 6,
5015 Bergen
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 01.02.2019 

Læringsmål

3: Generell klinisk kompetanse: Kunnskap om barns utvikling: ungdom
4: Generell klinisk kompetanse: grunnleggende relasjonell forståelse, psykoterapimodul V
(8): transkulturell, er dekket i delkurs III
10: emosjonelle reaksjoner og atferdsforstyrrelser: psykosomatisk/seksuell skadeligatferd
(16): Ha kunnskap om observasjon av barn og unge, hjemme eller på skole: dekket på tidligere kurs
20: lege/pasientforhold, psykoterapimodul V
25: kognitiv funksjon/utviklingstrinn: ESSENCE, psykosomatikk, psykoterapimodul V
(26): alder, kjønn, religiøs kultur: dekket på delkurs III
31: psykose: Paul Møller, delkurs V
32: Paul Møller, delkurs V nye pas med psykose
(33): affektive lidelser, dekket delkurs IV
(35): Angstlidelser: dekket på delkurs IV
(36): Tvangslidlser: dekket på delkurs IV
37: Tilpasningsforstyrrelser, belastningsreaksjoner: delkurs II, III, V
38: Somatoforme lidelser: Delkurs V
39: Spiseforstyrrelser: dekket på delkurs IV
47: Rus: delkurs V

Kursavgift

6000,-

Kurs med lunsj (ikke kurs som i sin helhet gjennomføres på hotell med helpensjon) betales med et tillegg på kr 250 pr dag.
Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks 30

Kurskomite

Unni Sandaker Blom unni.elna.sandaker.blom@betaniensykehus.no 
Berit Skretting Solberg bssol2004@yahoo.no

Program

Mandag 1.april

10.00-10.15    Velkommen!
10.15-12.00    ESSENCE ved barne- og ungdomspsykiater, professor Christoffer Gillberg, Gøteborg

12.00 -13.00   Lunsj

13.00 -15.00   ESSENCE ved Gillberg forts
15.15 - 16.30 Rus hos ungdom - med psykologspesialist Eva Mørch, PUT/V27, Betanien sykehus
16.30 – 17.00 Samling i gruppene
19.00               Middag

Tirsdag 02. april

08.30-12.00   "Selvopplevelse, selvforståelse og selvforstyrrelse: en fenomenologisk-eksistensiell plattform for forståelse og terapeutisk dialog ved psykose og schizofreni".  v/ psykiater, overlege Paul Møller, Vestre Viken

12.00-13.00    Lunsj

13.00–16.00   Paul Møller forts.
16.15-17.00    Samling i gruppene
19.30              Middag

Onsdag 03. april

08.30-10.00   Seksuell skadelig atferd/V 27 ved psykologspesialistene Monica Jensen og Eva Mørch, V27,  Betanien sykehus
11.00-12.00    Psykosomatikk ved barne- og ungdomspsykiater, overlege Helene Gjone, Rikshospitalet

12.00-13.00    Lunsj

13.00-16.30    Psykosomatikk ved Helene Gjone forts
16.30-17.30    Samling i gruppene
19.30              Festmiddag m/underholdning fra gruppe V

Torsdag 04. april

08.30–12.00   "Avslutning av terapi", psykoterapimodul V, ved barne- og ungdomspsykiater Kristel Gertz de Rochas, privatpraktiserende, Bergen

12.00–13.00   Lunsj

13.00–14.00   Fremtidens barnepsykiatere- hva trenger vi? v/barne- og ungdomspsykiater og vinner av BUP`s Hederspris 2018 Sissel Øritsland, overlege Helse Fonna
14.15 -15.00   Felles oppsummering, evaluering og avslutning.


 Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.