Grunnkurs Barne- og Ungdomspsykiatri, del III (Grunnkurs modul 3)

Kurs , 11.03.2019-14.03.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Barne- og Ungdomspsykiatri (28t).

Når og hvor

Dato
11.03.2019-14.03.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl.09 - avsluttes torsdag kl.15.00
Sted
Scandic Havet
Tollbugata 5
8006 Bodø
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 01.03.2019 

Læringsmål

Kursrekken av obligatoriske grunnkurs i BUP vil gi et teoretisk grunnlag for faget barne og ungdomspsykiatri. Det blir lagt vekt på kandidatenes erfaringer i fagfeltet og utvikling av forståelse av egen rolle og identitet. I delkurs III skal deltakere få oversikt over familieterapifeltet, omsorgssvikt og krisebegrepet. Kurset skal gi en forståelse for oppgaver i grenselandet mellom BUP og barnevern. LM-BUP-001, 003, 004 Generell Klinisk kompetanse. LM-BUP-010 Emosjonelle reaksjoner og atferdsforstyrrelser. LM-BUP-015,016,017 Spesialisert undersøkelse og vurdering. LM-BUP-020, 021,025,026 Behandling og psykososiale tiltak. LM-BUP-037 Spesifikk klinisk kompetanse. LM-BUP-051 Juridisk og faglig rammeverk.

 

Kursavgift

6000,-

Deltagere

Maks 30

Litteratur

Spesifisert litteratur til hvert delkurs vil bli distribuert til deltakere

Kurskomite

Ann Christin Andersen: ann.christin.andersen@gmail.com  Mobil: 47238271
Berit Jørgenvåg: beritjoergenvag@gmail.com Mobil: 48260023

 

Andre opplysninger

Grunnkurset i barne og ungdomspsykiatri strekker seg over fem semestre, og vil integrere områdene utiklingspsykologi, familieterapi, nevropsykiatri og psykobiologisk forståelse. Oppstart av ny kursrekke i uke 10 hvert år.
Bo / forpleining: Kursserien er lagt opp som Internatkurs. Dette for å ivareta den faglig-sosiale læringen på en god måte. Det er bestilt hotellopphold til alle deltakerne på kursstedet. De som likevel ikke ønsker å bo på kursstedet må gi beskjed om dette snarest. De som ikke bor på hotellet må påregne utgifter til lunsj og pauseservering. Eventuelle "no-show" blir belastet deltaker.
Opplysninger ved påmelding: Ingen ny påmelding, deltaker fra Grunnkurs 2018 del I

 

Program

Kursleiarar: Berit Jørgenvåg og Ann Christin Andersen

Tema: Barnet i familien

Mandag 11. mars

09.00 Registrering
09.15 - 09.30 Velkommen, introduksjon og praktisk informasjon, Kursledere
09.30-11.30 (med pause)
Familieterapiens historie. Familiebegrepet i dagens samfunn, Familiemønstre, samspill, Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist
 
11.30-12.30 Lunsj
 
12.30-15.30 (med pauser)
Forts. Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist
15.30-16.30 Gruppearbeid, Kursledere
19.30  Felles middag

Tisdag 12. mars
08.30-11.30 (med pauser) 
FBT-familiebasert behandling av spiseforstyrrelser,
Vigdis Wie Torsteinsson, psykologspesialist

11.30-12.30 Lunsj
 
12.30-15.30 (med pauser)
Psykoterapi-modul 3; Relasjonelle perspektiver i små/større grupper,
Øystein Sørbye, overlege, spesialist i barne og ungdomspsykiatri
15.30-16.30 Gruppearbeid, Kursledere
19.30 Felles middag

Onsdag 13. mars
 
08.30-11.30 (med pauser)
Barnepsykiatri og barnevern, sakkyndighetsarbeid og samarbeid,
Olav Eldøen, spesialist i barne og ungdomspsykiatri
 
11.30-12.30 Lunsj
 
12.30-15.00 (med pauser) Kulturell psykiatri,
Siv Kvernmo, professor UNN, spesialist i barne og ungdomspsykiatri
15.15-16.30 Møte med ein familie, brukerperspektiv, Kursledere
19.30 Festmiddag med underholdning (gr 1)
 
Torsdag 14. mars

08.30-11.30 (med pauser) Barn i krise,
Grete Dyb, spesialist i barne og ungdomspsykiatri, professor UiO
 
11.30-12.30 Lunsj
 
12.30-14.30 (med pauser) Forts (inkl gruppearbeid)
Grete Dyb, spesialist i barne og ungdomspsykiatri, professor UiO
14.45-15.00 Avslutning, evaluering, neste kurs, Kursledere

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.