Glomerulonefrittkurs

Ny ording: Anbefalt kurs i nyresykdommer.

Timetall

15 timer

Kursansvarlig

Rannveig Skrunes Overlege PhD
Thomas Knoop Overlege PhD

Læringsmål

Beherske utredning og behandling av glomerulære sykdommer og herunder kunne anvende kunnskap om patogenese, klassifikasjon, prognose og komplikasjoner.

Kursavgift

Kr 4500 inkludert lunch

Antall deltakere

Maks 30

Litteratur

Overview of Glomerular Disorders
Frank O'Brien , MD, Washington University in St. Louis
Last full review/revision Jan 2020| Content last modified Jan 2020

Program


Mandag 7.september 2020
Kl. 10:00-10:15 Velkommen-kursledere Knoop/Skrunes
Kl. 10.15-10.45 Kliniske presentasjonsformer GN, nefrittisk og nefrotisk syndrom Knoop/Skrunes
Kl. 10.45-11.15 Kasuistikk Knoop/Skrunes
Kl.11.15-11.30 Pause
Kl. 11.30-12.15 Membranøs og membranoproliferativ GN - Christina Dørje, Overlege PhD, Avd. for transplantasjonsmedisin, OUS
Kl 12.15-12.45 Lupus nefritt - Gudrun Nordby, Overlege PhD Reumatologisk avd. OUS
Kl 12.45-13.45 Lunsj
Kl 13.45-14.15 Hurtig progressiv GN – Mårten Segelmark, Professor nefrologi, Universitet i Lund, Sverige
Kl 14.15-15 Anti-GBM/ANCA-ass.GN – Mårten Segelmark
Kl 15-15.15 Pause
Kl 15.15-15.45 Fokal segmental glomerulosklerose- Lasse Gøransson, seksjonsoverlege PhD, nyreseksjonen Helse Stavanger
Kl 15.45-16.15 Komplikasjoner ved immunsuppresjon – Lasse Gøransson
KL 16.15-16.45 Minimal change nefropati – Kenneth Sandviknes, Overlege medisinsk avd. Haraldsplass Diakonale Sykehus
Kl 16.45-17:00 Pause
Kl 17:00-17:30 Nyrepatologi ved GN -Sabine Leh, Overlege Avd. for patologi HUS, Førsteamanuensis ved UiB
Kl 17.30-18:00 Kasuistikker Knoop /Skrunes

Tirsdag 8.september 2020
Kl 08:30-09:00 Nyrebiopsi og Norsk Nyreregister Knoop/Skrunes
Kl 09:00-09.30 Genetiske nyresykdommer – Rannveig Skrunes, Overlege PhD, Nyreseksjonen HUS
Kl 09.30-10 Kasuistikk
Kl 10:00-10.30 Glomerulonefritter hos barn – Camilla Tøndel, Overlege PhD , Seksjon for nefrologi og reumatologi, Barne- og ungdomsklinikken HUS
Kl 10.30-10.45Pause
Kl 10.45-11.30 IgA-nefritt – Bengt Feldstrøm, Professor nefrologi, Uppsala Universitetssykehus, Sverige
Kl 11.30-12:00Kasuistikk
Kl 12:00-12.30 Glomerulære sykdommer hos gravide- Bjørn Egil Vikse, klinikkoverlege Helse Fonna, Professor UiB
Kl 12.30-13.30 Lunsj
Kl 13.30-14:00 Paraproteinemier/amyloidose Tale Wien, Overlege PhD, Bærum sykehus
Kl 14:00-14.30 Glomerulonefritt ved HCV og HIV – Bjørn Blomberg, Overlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon HUS, Førsteamanuensis ved UiB
Kl 14.30-15:00 TTP/HUS Tor Henrik Tvedt, Overlege PhD, hematologisk seksjon HUS
Kl 15:00-15.15 Pause
Kl 15.15-16:00Kursprøve Knoop/Skrunes

 

Fant du det du lette etter?