Geriatri - Grunnkurs III - høsten 2020

Kurs, 02.11.2020-04.11.2020, Midt

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri


Når og hvor

Dato
02.11.2020-04.11.2020 
Klokkeslett
Oppstart kl 09.00 første kursdag og avsluttes kl 14.30 siste kursdag
Sted
St. Olavs hospital
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 16.08.2020 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Avdelingssjef og førsteamenuensis Ingvild Saltvedt,
Kst overlege og universitetslektor Inga Røyset,
Universitetslektor Rannveig Eldholm,

Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

Kursavgift

5000,-

Ved servering av lunsj tilkommer det 250,- per dag.

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i geriatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i geriatri (21t)


Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av sykdomstilstander hos geriatriske pasienter og anspore til nytenkning omkring arbeidsmåter.

GER-004, 007, 011, 012, 013, 023, -025, 027, 031, 053-055, 060, 062

Andre opplysninger

Kriterier for kursopptak:

Det er en fordel å ha noe klinisk erfaring

Program

Mandag 2. november
Tjenestemodeller - kursleder Ingvild Saltvedt, avdeling for geriatri, St. Olavs hospital

09.00-09.15 Velkommen, informasjon om kurset
09.15-10.45 Akuttgeriatri, ortogeriatri, bred geriatrisk utredning og behandling - Ingvild Saltvedt
11.00-12.15 Slagbehandlingskjeden - Bent Indravik, slagenheten, St. Olavs hospital

12.15-13.15 Lunsj

13.15-14.30 Kommunale helse-og omsorgstjenester. Skjæringspunktet mellom kommune og sykehus - Tove Røsstad, Trondheim kommune

14.15-14.30 Pause

14.30-15.15 Rehabilitering i kommunehelsetjenesten - Tove Røsstad
15.15-16.00 Utreiseplanlegging og samhandling - Karianne Matheson, Trondheim kommune

Tirsdag 3. november
Smertebehandling, palliativ medisin og terminal pleie - kursleder Ingrid Wiig, avdeling for geriatri, St. Olavs hospital

08.15-11.30 Palliasjon og behandling ved livets slutt - Anne Kvikstad og Peder Broen, Seksjon lindrende behandling, St. Olavs hospital og Trondheim kommune

11.30-12.30 Lunsj

Kursleder etter lunsj - Rannveig Eldholm, avdeling for geriatri, St. Olavs hospital
12.30-13.30 Nedsatt hørsel og vertigo - ØNH-avdelingen, St. Olavs hospital
13.45-14.45 Nedsatt syn eldre  - Øyeavdelingen, St. Olavs hospital

14.45-15.00 Pause

15.00-15.45 Gangforstyrrelser hos eldre . Avdeling for nevrologi, St. Olavs hospital

Onsdag 4. november
Gangvansker, fall og balanseforstyrrelser - kursleder Ingvild Saltvedt

08.15-08.45 Fall hos eldre - geriater
08.45-09.45 Medisinske årsaker til fall hos eldre - Ingvild Saltvedt

09.45-10.00 Pause

10.00-10.45 Nedsatt mobilitet og fall hos eldre - fysioterapeut, St. Olavs hospital

10.45-11.45 Lunsj

11.45-12.30 Fremtidsfullmakt - Fylkesmannen
12.30-14.30 Samtykkekompetanse, bruk av tvang, vergemål - Dagfinn Green, St. Olavs hospital

Fant du det du lette etter?