Geriatri - Grunnkurs III - høst 2019

Kurs, 04.11.2019-06.11.2019, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i geriatri (21t)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i geriatri (21t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Når og hvor

Dato
04.11.2019-06.11.2019 
Klokkeslett
Oppstart kl. 09.00 første kursdag og avsluttes kl 14.30 siste kursdag
Sted
St.Olavs Hospital
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Ny påmeldingsfrist 22.09.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Avdelingssjef og førsteamanuensis Ingvild Saltvedt,
Kst overlege og universitetslektor Inga Røyset,
Universitetslektor Rannveig Eldholm,

Ved Avdeling for geriatri, St Olavs hospital, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

Kursavgift

5000,-

Antall plasser

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i geriatri (21t)

Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i geriatri (21t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (21t emnekurs v og e i emnet geriatri), Fysikalsk medisin og rehabilitering (21t v og e), Indremedisin (21t v)


Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av sykdomstilstander hos geriatriske pasienter og anspore til nytenkning omkring arbeidsmåter

Program

Foreløpig program

Mandag 4. november 2019
Tjenestemodeller
09.00 Velkommen og informasjon om kurset
09.15 Akuttgeriatri, ortogeriatri, bred geriatrisk utredning og behandling
11.00 Slagbehandlingskjeden

12.15 Lunsj

13.00 Utskriving, samhandling
13.30 Rehabilitering
14.15 Kommunale tjenester inkl intermediæravdeling (samhandling, akutte tilbud, rehabilitering, ansvarsfordeling mellom kommune og sykehus)

16.00 Slutt
 
Tirsdag 5. november 2019
Smertebehandling, palliativ medisin og terminal pleie
08.15 Palliasjon (symptomkartlegging, smertebehandling)
 
11.30 Lunsj

12.30 Svimmelhet og nedsatt hørsel hos eldre
13.45 Nedsatt syn hos eldre
15.00 Gangforstyrrelser hos eldre

16.00 Slutt
 
Onsdag 6.november 2019
Gangvansker, fall og balanseforstyrrelser
08.15 Nedsatt fysisk funksjon, mobilitet og fall hos gamle

1100 Lunsj

Tvang - tvil - samtykke
12.00 Samtykkekompetanse, bruk av tvang, vergemål

14.30 Slutt


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.