Geriatri - Grunnkurs III - 2020

WEBINAR
Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri

Kursansvarlig

Avdelingssjef og førsteamenuensis Ingvild Saltvedt,
Kst overlege og universitetslektor Inga Røyset,
Universitetslektor Rannveig Eldholm,

Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

Kursavgift

5000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltagere

40

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i geriatri

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i geriatri (21t

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av sykdomstilstander hos geriatriske pasienter og anspore til nytenkning omkring arbeidsmåter.

GER-004, 007, 011, 012, 013, 023, -025, 027, 031, 053-055, 060, 062

Andre opplysninger

Kriterier for kursopptak:

Det er en fordel å ha noe klinisk erfaring

Program

Mandag 2. november
Tjenestemodeller - kursleder Ingvild Saltvedt, avdeling for geriatri, St. Olavs hospital

09.00-09.15 Velkommen, informasjon om kurset
09.15-10.45 Akuttgeriatri, ortogeriatri, bred geriatrisk utredning og behandling - Ingvild Saltvedt
11.00-12.15 Slagbehandlingskjeden - Bent Indravik, slagenheten, St. Olavs hospital

12.15-13.15 Lunsj

13.15-14.30 Kommunale helse-og omsorgstjenester. Skjæringspunktet mellom kommune og sykehus - Tove Røsstad, Trondheim kommune

14.15-14.30 Pause

14.30-15.15 Rehabilitering i kommunehelsetjenesten - Tove Røsstad
15.15-16.00 Utreiseplanlegging og samhandling - Karianne Matheson, Trondheim kommune

Tirsdag 3. november
Smertebehandling, palliativ medisin og terminal pleie - kursleder Ingrid Wiig, avdeling for geriatri, St. Olavs hospital

08.15-11.30 Palliasjon og behandling ved livets slutt - Anne Kvikstad og Peder Broen, Seksjon lindrende behandling, St. Olavs hospital og Trondheim kommune

11.30-12.30 Lunsj

Kursleder etter lunsj - Rannveig Eldholm, avdeling for geriatri, St. Olavs hospital
12.30-13.30 Nedsatt hørsel og vertigo - ØNH-avdelingen, St. Olavs hospital
13.45-14.45 Nedsatt syn eldre  - Øyeavdelingen, St. Olavs hospital

14.45-15.00 Pause

15.00-15.45 Gangforstyrrelser hos eldre . Avdeling for nevrologi, St. Olavs hospital

Onsdag 4. november
Gangvansker, fall og balanseforstyrrelser - kursleder Ingvild Saltvedt

08.15-08.45 Fall hos eldre - geriater
08.45-09.45 Medisinske årsaker til fall hos eldre - Ingvild Saltvedt

09.45-10.00 Pause

10.00-10.45 Nedsatt mobilitet og fall hos eldre - fysioterapeut, St. Olavs hospital

10.45-11.45 Lunsj

11.45-12.30 Fremtidsfullmakt - Fylkesmannen
12.30-14.30 Samtykkekompetanse, bruk av tvang, vergemål - Dagfinn Green, St. Olavs hospital

 

Fant du det du lette etter?