Geriatri grunnkurs I Vår 2021, webinar

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Geriatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Geriatri (20 t)
Valgfritt krus for LIS i Indremedisin (20 t) og i Allmennmedisin, emne Geriatri (20t)
DETTE ER IKKE DET OBLIGATORISKE KURSET FOR INDREMEDISINERE

Læringsmål

Kurset har vekt på følgende tema: Farmakologi, Jus, Palliasjon, Språk og kultur.

GER-001: Grunnleggende og overbyggende kompetanse:
Aldring, organfunksjon, funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet."Ha god kunnskap om aldring og dens effekt på organfunksjon, funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet."

GER-005: Kulturelle forskjeller. «Ha god kunnskap om kulturelle forskjeller i forståelsen av sykdom hos eldre og betydningen dette har for utredning og behandling.»

GER 021: Demensutredning – tolk.«Ha kunnskap om demensutredning av fremmedspråklige ved hjelp av tolk.»

GER 050: Farmakokinetikk og farmakodynamikk. «Ha god kunnskap om endringer i farmakokinetikk og farmakodynamikk ved økende alder.»

GER-051: Legemiddelrelaterte problemer.«Ha god kunnskap om vanlige legemiddelrelaterte problemer hos eldre.»

GER-052: Kunnskapsbasert legemiddelgjennomgang.«Beherske kunnskapsbasert legemiddelgjennomgang, inkludert avveining av retningslinjer opp mot nytte-/risikovurdering hos eldre.»

GER-053: Rasjonell legemiddelbruk - verktøy og støttesystemer. «Ha god kunnskap om verktøy og støttesystemer for rasjonell legemiddelbruk hos eldre og beherske bruken av disse.»

GER 062: Førerkortforskriften - helsekrav - lovpålagt melding.«Ha god kunnskap om Førerkortforskriften – helsekrav. Beherske lovpålagt melding.» Særlig relevant for eldre med sansesvikt, mental svikt, bevegelsesinnskrenkninger og generell funksjonssvekkelse.

GER 061: Vergemålsloven - søknadsprosess for oppretting av vergemål. «Ha god kunnskap om Vergemålsloven og beherske søknadsprosess for oppretting av vergemål.» Særlig relevante ift demente.

GER 060: Pasientrettighetsloven - samtykkekompetanse og tvang. «Ha god kunnskap om Pasientrettighetsloven, spesielt det som omhandler samtykkekompetanse og bruk av tvang. Beherske praktisk gjennomføring.» Særskilt krav knyttet til samtykkekompetanse for demente.

Læringsbytte

Ha godt grunnlag for videre arbeid med/oppfylt de aktuelle læringsmålene.

Kurskomite

Hanne M. Frøyshov 
Dag Ole Aanderbakk
Gunnhild Ag (kursleder)
Arne Haavik

Kursavgift

Kr 5000,-.

Kurs med lunsj, kaffe/te of pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

30

Annen informasjon

Dette er ikke det obligatoriske kurset for LIS i indremedisin. 

Dette er Grunnkurs 1 i Geriatri for LIS i geriatri.

Program

Kommer


Fant du det du lette etter?