Geriatri grunnkurs 4 (2021)

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri

Læringsutbytte-beskrivelse

Etter dette kurset skal LIS kunne
- Forstå begrepet «frailty», hvordan det utredes (inkludert brei geriatrisk vurdering), behandles og hvordan det påvirker beslutninger om behandlingstyper og behandlingsintensitet. Herunder skal de forstå at frailty er uttrykk for både alders- og sykdomsforandringer
- Kunne utrede pasienter med mistanke om demens med lewy legemer og kunne mistenke de ulike tilstandene i kategorien parkinson/parkinson pluss.
- Kunne utrede og behandle osteoporose og sarkopeni.
- Kunne utrede og behandle søvnvansker hos eldre mennesker.
- Kunne kartlegge og behandle ernæringssvikt hos eldre.

Kriterier for kursopptak

Ingen formelle krav, men deltagerne forventes å ha grunnleggende kunnskap (LIS2) i indremedisinske tilstander, og grunnleggende forståelse av enkelte geriatrispesifikke tilstander: Deltagerne forventes å ha et grunnleggende nivå av kunnskap om den eldre pasient med tanke på individuell variasjon i aldring og sykelighet. De bør også ha grunnleggende kunnskap om kognitiv svikt og demenssykdommer (Alzheimer demens, Demens med Lewy legemer, vaskulær demens og demens ved Parkinson sykdom), samt kjenne til grunnleggende egenskaper ved Parkinson sykdom. Eksempelvis bør man kjenne til kriteriene og typiske kliniske forløp for de ulike tilstandene. Deltageren bør kjenne til osteoporose og kronisk obstruktiv lungesykdom, de vanligste årsakene til dette og standard behandling. De må kjenne til de ulike typene av nyresvikt og de vanligste årsakene til dette (prerenal, renal og postrenal). Kurset gir dybdekunnskap om geriatrispesifikke tilstander og ser på indremedisinske tilstander i en geriatrisk kontekst og skal gi noe mer enn det grunnleggende indremedisinske ved disse tilstandene.

Kursavgift

5750,- inkl lunsj, med forbehold om endringer

Antall deltakere

Maks 25

Litteratur

Listen vil bli oppdatert mtp aktuell litteratur og formidles kursdeltakerne i rimelig tid.

Andre opplysninger

Det vil være noe forarbeid (presentasjon av kasuistikk) i tillegg til lesing av litteratur. Informasjon om dette kommer i god tid før kurset.

Program

Forelesningene vil knyttes opp mot de relevante godkjente læringsmålene for kurset, og vil sammen med annen definert læringsaktivitet være med på å dekke kravet til oppfylt læringsmål.

Mandag 10. mai
10.00-10.15 Velkommen/ Informasjon om kurset. v/Professor og geriater Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet/UiB
10.15-11.00 Biologisk aldring. v/Stipendiat og LIS i geriatri Katinka Nordheim Alme, HDS/UiB
11.15-12.00 Psykologisk aldring. v/Professor og psykolog Linn-Heidi Lunde, UiB

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.15 Frailty. v/Professor og geriater Anette Hylen-Ranhoff
13.30-14.15 Sarcopeni. v/PhD og geriater Ole Martin Steihaug, HUS
14.30-16.00 Ernæringssvikt. v/Ernæringsfysiolog og PhD Hanne Rosendal-Riise, UiB
16.15-17.00 Osteoporose. v/ 1. amanuensis og ortoped Jan-Erik Gjertsen, HUS/UiB
 
Tirsdag 11. mai
08.00-08.15 Spørsmål fra dagen før. v/1. amanuensis og geriater Marit Bakken, HDS/UiB
08.15-10.00 Parkinson, Parkinson Pluss. v/Professor og nevrolog Ole-Bjørn Tysnes, HUS/UiB
10.15-11.00 Lewy Body demens og demens ved Parkinson sykdom. v/Stipendiat/LIS Ragnhild Skogseth, HDS
11.15-12.00 Tema-kasuistikker (dag 1 og 2). v/1. amanuensis og geriater Marit Bakken, HDS/UiB

12:00-12:45 Lunsj

13:00-13.45 Tema-kasuistikker (dag 1 og 2). v/1. amanuensis og geriater Marit Bakken, HDS/UiB
14.00-16.00 Søvn. v/ Professor og allmennlege Bjørn Bjorvatn, UiB 

Onsdag 12. mai
08.00-08.45 Preoperativ vurdering. v/ Overlege i geriatri og kardiologi og PhD Elisabeth Skaar, HUS
09.00-09:45 Den gamle hjertepasienten. v/ Overlege Jørund Langørgen, HUS
10.00-10.45 Den gamle Intensivpasienten. v/ Professor Hans Flaatten, HUS/UiB
11.00-11.45 Paneldebatt. v/ Naalsund, Skaar, Fanebust, Flaatten

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.30 De gamle lunger ved kritisk sykdom. v/ Lungelege Ola Tjeldflåt, HDS
13.45-14.15 De gamle nyrer ved kritisk sykdom. v/ Geriater og Nefrolog Kenneth Sandviknes, HDS
14.30-15.15 Geriateren som rådgiver og vurdering av behandlingsintensitet. v/ Geriater Paal Naalsund, HDS
15.15-16.00 Avslutning og kursprøve. v/ Geriater Paal Naalsund, HDS

Fant du det du lette etter?