Geriatri grunnkurs 4 (2021) - webinar

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Geriatri (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Geriatri

Påmelding

Opprinnelig påmeldingsfrist er passert, men det er fortsatt ledige plasser på kurset. Supplerende opptak foretas fortløpende til kurset evt er fullt, søkere etter dette settes på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.

Læringsmål

GER 001 Aldring, organfunksjon, funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet Ha god kunnskap om aldring og dens effekt på organfunksjon, funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet.

GER 002 Samspill normal aldring og akutt og kronisk sykdom Ha god kunnskap om forekomst av sykdom ved høy alder. Ha god kunnskap om samspillet mellom normal aldring, akutt og kronisk sykdom og hvordan dette endrer sykdomsforløp hos eldre.

GER 003 "Frailty" (skrøpelighet hos eldre) - forebygge komplikasjoner og funksjonstap hos eldre Ha god kunnskap om "frailty" og hvordan utredning og behandling bør tilrettelegges for å forebygge komplikasjoner og funksjonstap hos eldre. «Frailty/frail" blir brukt i engelskspråklig faglitteratur, og det tilsvarende norske ordet er «skrøpelighet/skrøpelig»

GER005 Ha god kunnskap om kulturelle forskjeller i forståelsen av sykdom hos eldre og betydningen dette har for utredning og behandling.

GER 006 Prognostiske faktorer, funksjonsnivå og multimorbiditet - behandlingsmål og -nivå. Ha god kunnskap om prognostiske faktorer. Beherske vurdering av funksjonsnivå og multimorbiditet. Selvstendig kunne sette riktig behandlingsmål og -nivå i samråd med andre, herunder pasient, pårørende og fastlege.

GER 014 Akutt funksjonssvikt og delirium "Frailty" (skrøpelighet hos eldre)- komplikasjoner og funksjonstap Beherske identifisering av pasienter med "frailty" og selvstendig kunne forebygge komplikasjoner og funksjonstap hos disse.

GER 029 Fall og synkope Ledd- og muskellidelser Ha god kunnskap om vanlige ledd- og muskellidelser hos eldre. Beherske utredning og behandling av disse, i samarbeid med relevant spesialist der det er aktuelt.

GER 030 Fall og synkope Osteoporose Ha god kunnskap om og beherske behandling av osteoporose.

GER 031 Fall og synkope Samarbeid andre spesialiteter Ha god kunnskap om samarbeid med andre relevante spesialiteter herunder ortogeriatrisk virksomhet.

GER 043 Naturlige funksjoner Blærefunksjonsforstyrrelser Ha god kunnskap om utredning og behandling av blærefunksjonsforstyrrelser.

GER 044 Naturlige funksjoner Obstipasjon Ha god kunnskap om obstipasjon, utredning og behandling av dette.

GER 045 Naturlige funksjoner Søvnvansker Ha god kunnskap om søvnvansker, utredning og behandling av dette.

GER 056 Ernæring Ernæringsmessige problemer - kartlegging og behandling Ha god kunnskap om vanlige ernæringsmessige problemer hos eldre. Beherske kartlegging og behandling av ernæringsproblemer, inkludert forebyggende behandling.

GER 057 Ernæring Ernæringsstatus, verktøy og ernæringsplan Beherske vurdering av ernæringsstatus og bruk av ulike verktøy for dette. Selvstendig kunne opprette og følge opp ernæringsplan.

GER 058 Ernæring Ernæringsbehandling - komplikasjoner Ha god kunnskap om komplikasjoner ved ernæringsbehandling herunder reernæringssyndrom, vanlige problemer ved parenteral ernæring og sondeernæring. Beherske behandlingen av disse.

Kriterier for kursopptak

Ingen formelle krav, men deltagerne forventes å ha grunnleggende kunnskap (LIS2) i indremedisinske tilstander, og grunnleggende forståelse av enkelte geriatrispesifikke tilstander: Deltagerne forventes å ha et grunnleggende nivå av kunnskap om den eldre pasient med tanke på individuell variasjon i aldring og sykelighet. Deltageren bør kjenne til osteoporose og kronisk obstruktiv lungesykdom, de vanligste årsakene til dette og standard behandling. De må kjenne til de ulike typene av nyresvikt og de vanligste årsakene til dette (prerenal, renal og postrenal). Kurset gir dybdekunnskap om geriatrispesifikke tilstander og ser på indremedisinske tilstander i en geriatrisk kontekst og skal gi noe mer enn det grunnleggende indremedisinske ved disse tilstandene.

Kursavgift

5000,- med forbehold om endringer

Antall deltakere

Maks 25

Litteratur

Listen vil bli oppdatert mtp aktuell litteratur og formidles kursdeltakerne i rimelig tid.

Andre opplysninger

Det vil være noe forarbeid (presentasjon av kasuistikk) i tillegg til lesing av litteratur. Informasjon om dette kommer i god tid før kurset.

Program


Mandag 10. Mai
08:15-09:00: Biologisk aldring v/Alme (video)
09:15-09:30: Velkommen til digital live-sesjon
09:30-10:15: De gamle lunger v/Tjeldflåt (live)
10:30-11:00: De gamle nyrer v/Sandviknes (live/video)
11:15-12.00: Det gamle hjerte v/Skaar (live)

LUNSJ

13:00-13:45: Psykologisk aldring v/Lunde (video)
14:00-15:45: Funksjon, multisykelighet, frailty og frailtyvurdering v/Skaar og Ranhoff (live)

SLUTT

Tirsdag 11. Mai
08:15-08:45: Sarkopeni v/Steihaug (video)
09:00-09:30: Revmatiske lidelser hos eldre v/Fevang (live)
09:45-10:15: Osteoporose v/Gjerdsen (live/video)
10:30-12:15: Søvn v/Bjorvatn (live)

LUNSJ

13:00-13:45 Bruk av frailtyvurdering: preoperativ vurdering.
14:00-14:45: Behandlingsintensitet - frailty
15:00-15:45: Gruppearbeid/forberedelse

SLUTT

Onsdag 12. Mai
08:15-08:35: Vannlatning (gyn) v/Trovik (live)
08:45-09:05: Vannlatning (uro) v/Honorè (live)
09:15-09:45: Obstipasjon v/Lunding (live)
10:00-12:00: Ernæring v/Alme (video)

LUNSJ

13:00-13:20: REM-søvnforstyrrelser v/Skogseth (podkast/live)
13:30 - 14:00: Gruppearbeid/forberedelse
14:15-15:15: Skrøpelighet i lys av en pandemi (Covid-19)
15:15-15:45: Kursprøve og evaluering.

SLUTT

Fant du det du lette etter?