Geriatri - grunnkurs 3

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri (21 t)

Fortsatt ledige plasser, ta kontakt på epost.
Webinar

Læringsmål

Kommer

Målgruppe

Leger i spesialisering i Geriatri

Kurset er søkt godkjent for alders- og sykehjemsmedisin

Kurskomité

Avdelingssjef og professor Ingvild Saltvedt
Overlege Ingrid Wiig
Overlege og postdoc Rannveig S. Eldholm
Phd-stipendiat og universitetslektor Inga Røyset
Sykehjemsoverlege Elizabeth Kimbell

Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

Kursavgift

5100,-

Antall deltakere

40

Andre opplysninger

Kriterier for kursopptak:

Det er en fordel å ha noe klinisk erfaring

Program

Mandag 1.nov

Bred geriatrisk utredning, geriatrisk vurdering og ortogeriatri

– kursledere Ingvild Saltvedt og Inga Røyset

09.00-09.15     Velkommen og informasjon om kurset

09.15-09.45     Gruppearbeid om akutt funksjonssvikt

9.45 –11.15     Akuttgeriatri, bred geriatrisk utredning og behandling - Ingvild Saltvedt

Lunsj

12.15-13.00    Ortogeriatri - Ingvild Saltvedt

13.15-14.15    Geriatrisk vurdering: preoperativ vurdering, vurdering før elektiv behandling mm – Inga Røyset

14.15-14.30    Pause

14.30-15.30    Kommunale helse- og omsorgstjenester. Skjæringspunktet mellom kommune og sykehus - Tove Røsstad 

15.30-16.00    Gruppearbeid

16.00-16.45    Utreiseplanlegging og samhandling - Karianne Matheson

 

Tirsdag 2. nov

Gangvansker, fall og balanseforstyrrelser – kursleder Rannveig Eldholm

08.00-8.30       Fall hos eldre - Hedda Brodtkorb

08.30-9.30       Medisinske årsaker til fall hos eldre - Ingvild Saltvedt

09.30-09.45   Pause

09.45–10.30    Nedsatt mobilitet og fall hos eldre – Kristin Taraldsen

11.00-11.30     Gruppearbeid

11.30-12-15    Lunsj   

12.15 -  13.15  Svimmelhet – Rannveig Eldholm

13.15 – 14.00  Vertigo – Haakon Arnesen

14.15 – 15.00 Gangforstyrrelser hos eldre - Joakim Jørgensen

15.15 – 16.00  Rehabilitering i kommunehelsetjenesten – Ingvild Saltvedt og Kristin Taraldsen

Onsdag 3.nov

Valg av behandlingsnivå, samvalg og pasientforløp  – kursleder Ingrid Wiig

08.00 – 08.15  Oppsummering av gårsdagen, spørsmål

08.15 –09.00   Prognostiske faktorer – Rannveig Eldholm

09.00-09.30    Gruppearbeid med kaffe

09.30-10.30    Intensivbehandling hos eldre. Hjerte Lungeredning hos eldre. – Nils Kristian Skjærvold

10.30-10.45    Pause

10.45-11.00    Gruppearbeid

11.00-11.45    Valg av behandlingsnivå. Den dårlige sykehjemspasienten. «Når er nok nok?» - Elizabeth Kimbell

Lunsj

12.45-14.45    Hvordan lage gode pasientforløp? Pasientens stemme, pasientinvolvering og samvalg Ingrid Wiig, Elizabeth Kimbell, Ingvild Saltvedt

14.45-15.15    Kursprøve


Fant du det du lette etter?