Geriatri - grunnkurs 3

Anbefalt/obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Geriatri (21 t)

Læringsmål

Kommer

Målgruppe

Leger i spesialisering i Geriatri

Kurskomité

Avdelingssjef og professor Ingvild Saltvedt
Overlege Ingrid Wiig
Overlege og postdoc Rannveig S. Eldholm
Phd-stipendiat og universitetslektor Inga Røyset
Sykehjemsoverlege Elizabeth Kimbell

Avdeling for geriatri, St. Olavs hospital, Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU

Kursavgift

5100,-

Antall deltakere

40

Andre opplysninger

Kriterier for kursopptak:

Det er en fordel å ha noe klinisk erfaring

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?