Geriatri - Grunnkurs 2

Kurs, 24.08.2020-27.08.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Geriatri.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Geriatri (30t)

Når og hvor

Dato
24.08.2020-27.08.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 10:30 - avsluttes torsdag kl.13:50
Sted
Hotell Borge
Husøyveien 29,
3132 Husøysund
(utenfor Tønsberg)
NB! Se mer info under Andre opplysninger
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.05.2020 (Utsatt frist) 

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av geriatriske sykdomstilstander, og anspores til nytenkning omkring arbeidsmåter i forhold til gamle pasienter. Kurset er primært for leger som subspesialiserer seg i geriatri – det skal bygge videre på det som spesialister i generell indremedisin forventes å kunne.

Kursavgift

NOK 6250,- (uten hotellopphold)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Oslo
universitetssykehus.

Litteratur

Litteratur sendes ut på forhånd, og forutsettes lest før kursstart. Læringsmålene for kurset oppfylles gjennom 1) selvstudium av utsendt litteratur og 2) deltakelse og egenaktivitet på kurset. Det skal som hovedregel ikke deles ut "handouts" på kurset - disse skal være distribuert og lest på forhånd.

Andre opplysninger

Kursprøve avholdes, og bygger både på det som er gjennomgått på kurset og på utsendt litteratur.

NB! Overnatting ved hotellet (tlf: 33 38 18 50) betales av hver enkel deltaker- NOK 1400,- per døgn med full pensjon. RegUt holder rom t.o.m. 24 juli 2020.

For kursdeltakere som bare har dagpakke (møterom og lusnj) er prisen NOK 400,- per dag.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?