Geriatri - Grunnkurs 2

Kurs, 26.08.2019-29.08.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Geriatri.
Gammelordning: Obligatorisk kurs for LIS i Geriatri (30t)

Når og hvor

Dato
26.08.2019-29.08.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 10:30 - avsluttes torsdag kl.13:50
Sted
Hotell Borge
Husøyveien 29,
3132 Husøysund
(utenfor Tønsberg)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 21.06.2019 (spør oss om ledige plasser) 

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av geriatriske sykdomstilstander, og anspores til nytenkning omkring arbeidsmåter i forhold til gamle pasienter. Kurset er primært for leger som subspesialiserer seg i geriatri – det skal bygge videre på det som spesialister i generell indremedisin forventes å kunne.

Kursavgift

NOK 6250,-

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

NB! Overnatting ved hotellet (tlf: 33 38 18 50) betales av hver enkel deltaker- NOK 1300,- per natt. RegUt holder rom til avtalt pris.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Oslo
universitetssykehus.

Litteratur

Litteratur sendes ut på forhånd, og forutsettes lest før kursstart. Læringsmålene for kurset oppfylles gjennom 1) selvstudium av utsendt litteratur og 2) deltakelse og egenaktivitet på kurset. Det skal som hovedregel ikke deles ut "handouts" på kurset - disse skal være distribuert og lest på forhånd.

Andre opplysninger

Kursprøve avholdes, og bygger både på det som er gjennomgått på kurset og på utsendt litteratur.

Program

Mandag 26. august
Kursleder: Torgeir Bruun Wyller

1030 - 1100 Åpning og orientering om kurset. Presentasjon av deltakerne.
Professor Torgeir Bruun Wyller
1105 – 1220 MILD KOGNITIV SVIKT, DEMENS OG ALZHEIMERS SYKDOM
Professor Geir Selbæk

1220 – 1305 Lunsj

1305 - 1400 ULIKE DEMENSTILSTANDER, Geir Selbæk
1400 – 1445 Gruppearbeid
1445 – 1530 Diskusjon
1530 - 1550 Pause (kake, kaffe/te)
1550 – 1700 DIAGNOSTISKE METODER, Geir Selbæk
1700 – 1740 ANTIDEMENSLEGEMIDLER, Geir Selbæk
1740 – 1800 Pause (frukt, kaffe/te)
1800 – 1845 DEPRESJON OG ANGST HOS ELDRE, APSD OG BRUK AV
PSYKOFARMAKA, Geir Selbæk
1900 Middag
 
Tirsdag 27. august

0830 - 1000 HJERNESLAG
Overlege Hege Ihle-Hansen, seksjon for hjerneslag, Oslo universitetssykehus og professor Torgeir Bruun Wyller
1000 - 1020 Pause (kaffe/te, frukt)
1020 – 1145 HJERNESLAG; Fortsetter……………..…
1150 - 1330 INFEKSJONER HOS GAMLE - praktisk tilnærming i klinisk
hverdag. Hvor "kvikke på labben" skal vi være med å starte antibiotikabehandling? Hva er viktigst som beslutningsgrunnlag: Funksjonssvikt? Feber? CRP-respons? Leukocytose? Bakteriuri? Hva er gode antibiotika for gamle: Bactrim? Furadantin? Aminoglykosider? Cefalosporiner? Doksycyklin? Kinoloner? Summegrupper + plenumsdiskusjon.
Birgitte Stiksrud, Infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus

1330 – 1500 Lunsj - middagshvil - tur - bad - tennis - småprat?

1500 - 1650 ”GERIATRISK HEMATOLOGI”. KLL, myelodysplasi, myelofibrose, kronisk anemi, B12-mangel med og uten anemi. Diskusjon i grupper av kasuistikker med laboratoriesvar. Hva er diagnosen? Hvilken behandling er best? Plenumsdiskusjon.
Seksjonsoverlege Nina Gulbrandsen, Hematologisk poliklinikk, Oslo
Universitetssykehus og professor Torgeir Bruun Wyller

20 min pause under økten ved behov. Kaffe/te og kake.

1800 Båttur med «Kristina»

Onsdag 28.august

0900 - 1030 THYREOIDEASYKDOMMER HOS GAMLE. Gruppeoppgaver:
Kasuistikker med klinikk og laboratoriesvar. Plenumsdiskusjon. Seksjonsoverlege Tore Julsrud Berg, Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og overlege Nina Ommundsen, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus
1030 - 1050 Pause (kaffe/te, frukt)
1050 - 1215 "DIABETES - polyfarmasiens ultimate begrunnelse? Kasuistikker med "summegrupper": Skal denne pasienten ha: Insulin? Sulfonylurea? Metformin? DPP-4 hemmer? GLP-1 analog? SGLT-2 hemmer? Statin? ACE-hemmer? A-2-blokker? Andre antihypertensiver? ASA? Hva skal være behandlingsmålet for HbA1c? For blodtrykk? For kolesterol? Tore Julsrud Berg og Nina Ommundsen

1215 - 1345 Lunsj

1345 – 1625 KREFT HOS GAMLE 
Professor Siri Rostoft og overlege Nina Ommundsen, begge Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus
1625 - 1725 EPILEPSI HOS GAMLE
Overlege Erik Sætre, Oslo universitetssykehus, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE og professor Torgeir Bruun Wyller
1900 Middag
 
Torsdag 29.august

0900 - 1025 DELIRIUM
Har pasienten delirium? Fullt utviklet? Subsyndromalt delirium? Kasuistikkverksted med drill i diagnostiske metoder.
Post doc Leiv Otto Watne og klinisk post doc Bjørn Erik Neerland, Geriatrisk avdeling, OUS
1025 – 1045 Pause (frukt, kaffe/te)
1045 – 1115 Noe nytt fra forskningsfronten om delirium?
Leiv Otto Watne og Bjørn Erik Neerland 
1115 – 1240 Behandling av delirium i praksis
Kasuistikker i summegrupper.
Plenumsdiskusjon. Leiv Otto Watne og Bjørn Erik Neerland

1245 - 1315 Lunsj

1315 – 1345 KURSPRØVE
1350 EVALUERING OG AVSLUTNING

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.