Geriatri - Grunnkurs 2

Ny ordning: Anbefalt kurs i Geriatri.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Geriatri (30t)

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av geriatriske sykdomstilstander, og anspores til nytenkning omkring arbeidsmåter i forhold til gamle pasienter. Kurset er primært for leger som subspesialiserer seg i geriatri – det skal bygge videre på det som spesialister i generell indremedisin forventes å kunne.

Kursavgift

NOK 6250,- (uten hotellopphold)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Professor Torgeir Bruun Wyller, Geriatrisk avdeling, Oslo
universitetssykehus.

Litteratur

Litteratur sendes ut på forhånd, og forutsettes lest før kursstart. Læringsmålene for kurset oppfylles gjennom 1) selvstudium av utsendt litteratur og 2) deltakelse og egenaktivitet på kurset. Det skal som hovedregel ikke deles ut "handouts" på kurset - disse skal være distribuert og lest på forhånd.

Andre opplysninger

RegUt holder ikke noe rom ved Hotellet. Dersom LIS har behov for overnatting, kontakt hotellet direkte. Avtalepris mellom hotellet og Sykehusinnkjøp kan benyttes.

Program

Kursprogram (PDF)

Fant du det du lette etter?