Geriatri - Grunnkurs 2, høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Geriatri.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Geriatri (30t)

Læringsmål


Deltakerne skal tilegne seg oppdatert kunnskap, praktiske ferdigheter og holdninger til håndtering av geriatriske sykdomstilstander, og anspores til nytenkning omkring arbeidsmåter i forhold til gamle pasienter. Kurset er primært for leger som spesialiserer seg i geriatri – det skal bygge videre på det som spesialister i generell indremedisin og LIS2 indremedisin forventes å kunne.

Kursavgift

NOK 5850,- (inkl. lunsj, uten hotellopphold)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Professor Torgeir Bruun Wyller (t.b.wyller@medisin.uio.no ) og overlege, phd Nina Ommundsen (uxomni@ous-hf.no ), Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Litteratur

Litteratur sendes ut på forhånd, og forutsettes lest før kursstart. Læringsmålene for kurset oppfylles gjennom 1) selvstudium av utsendt litteratur og 2) deltakelse og egenaktivitet på kurset. Det skal som hovedregel ikke deles ut "handouts" på kurset - disse skal være distribuert og lest på forhånd.

Grunnleggende premisser for kurset

  1. Stor penetrasjonsdybde tilstrebes. Dette er et kurs for LIS3 –
    det skal bygge videre på det som spesialister i generell indremedisin og LIS2 indremedisin forventes å kunne.
  2. Varierte læringsformer og deltakermedvirkning tilstrebes. Tradisjonelle forelesninger med
    oversiktspreg inngår, men skal alternere med undervisningsformer der deltakerne er mer
    aktive.
  3. Kurset skal sette problemstillinger under debatt i tilfeller der det ikke finnes noe entydig svar og der det er gode faglige argumenter for ulike synspunkter. Gjennom at gode argumenter for de ulike syn kommer frem, skal deltakerne lære mer om det aktuelle temaet, og dessuten få et mer reflektert syn på kunnskapsgrunnlaget i feltet.
  4. Kursprøve avholdes, og bygger både på det som er gjennomgått på kurset og på utsendt litteratur.

Andre opplysninger

Det er holdt av hotellrom for deltakere. Det er ønskelig at deltakere bor på hotellet de dagene kurset skal gå, da det er svært viktig for kursets form.  

Program

Kursprogram (PDF)

Fant du det du lette etter?