Geriatri for Indremedisin, Vår 2021, Oslo

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og spesialiteten Indremedisin Del 3
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i indremedisin og infeksjonssykdommer

Læringsmål

Økt kunnskap om samspillet mellom biologisk aldring og sykdommer som rammer eldre, deres diagnostikk, behandling og praktiske håndtering. Det legges spesiell vekt på de kliniske problemer som indremedisineren møter i sin hverdag på sykehus. Læringsmål er anført i programmet.

Kursavgift

NOK 5000,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

50 (med dagens smitteregler)

Kurskomite

Anette Hylen Ranhoff - Anette.Ranhoff@diakonsyk.no

Litteratur

Nyttig lesing for forberedelse til kurset finnes på www.legeforeningen.no/geriatri under prosedyre og fjernundervisning i geriatri

Andre opplysninger

For å gjøre kurset engasjerende og praksisrelevant inviteres alle deltakere til å sende inn aktuelle, anonymiserte kasuistikker til de enkelte emnene: Sendes til Anette.ranhoff@diakonsyk.no eller anette.ranhoff@uib.no

Program

Program (PDF)

Kontakt

regutkurs@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?