Geriatri for hovedspesialitet Indremedisin, Vår 2020, Oslo

Kurs, 03.02.2020-05.02.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Indremedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Indremedisin.
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
03.02.2020-05.02.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 10 - avsluttes onsdag kl 16
Sted
Diakonhjemmet sykehus,
DBL-bygget Auditorium
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Valgfritt kurs (20t) for LIS i Akutt- og mottaksmedisinFysikalsk medisin og rehabiliteringSamfunnsmedisin

Læringsmål

Økt kunnskap om samspillet mellom biologisk aldring og sykdommer som rammer eldre, deres diagnostikk, behandling og praktiske håndtering. Det legges spesiell vekt på de kliniske problemer som indremedisineren møter i sin hverdag på sykehus.

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Anette Hylen Ranhoff, anette.ranhoff@diakonsyk.no, anette.ranhoff@uib.no

Litteratur

Nyttig lesing for forberedelse til kurset finnes på www.legeforeningen.no/geriati under prosedyrer og fjernundervisning i geriatri.

Andre opplysninger

For å gjøre kurset engasjerende og praksisrelevant inviteres alle deltakere til å sende inn aktuelle, anonymiserte, kasuistikker til de enkelte emnene: Sendes til anette.ranhoff@diakonsyk.no eller anette.ranhoff@uib.no

Program

Mandag 3.02.2020

Biologisk aldring og praktisk geriatri på sykehus
Kursleder: Anette Hylen Ranhoff
10.00 Presentasjon av kurset og kursledere. Praktiske opplysninger.
10.15 Når gamle blir innlagt akutt på sykehus. Innlegg med kasuistikker. Anette Hylen Ranhoff.
11.00 Pause.
11.15 Kasuistikker til å lære av – atypiske sykdomspresentasjoner hos eldre. Kurslederne.
12.00 Lunsj
12.45 Ernæringssvikt hos gamle med kasuistikker. Anne Kristine Gulsvik og Sissel Urke Olsen, Diakonhjemmet sykehus.
13.30 Pause
13.45 Symposium: Håndtering av delirium i en indremedisinsk avdeling. Bjørn Erik Neerland, OUS-Ullevål, og Leif Otto Watne, OUS-Ullevål. Inkl. pause
15.15 Pause
15.30 Normal aldring: Vitalitet og skrøpelighet. Siri Rostoft, OUS, Ullevål.
16.15 Slutt.

Tirsdag 4.02.2020

Hjerte - kar og intensivmedisin
Kursleder: Marte Mellingsæter
8.30
Hjerneslag. Diagnostikk, akuttbehandling og sekundærprofylakse. Hege Ihle-Hansen, OUS-Ullevål
9.30 Pause
9.45
Hvordan følge behandlingsretningslinjer for den skrøpelige og/eller multimorbide gamle?
Eksempel; atrieflimmer og antikoagulasjon. Marius Myrstad, Sykehuset Asker og Bærum.
Eksempel; akutt koronarsyndrom. Vibeke Juliebø, Ahus
10.45 Pause
11.00
Eksempel; hjerteintervensjon (eks TAVI). Elisabeth Skaar, Haukeland Universitetssykehus.
Eksempel; hjertesvikt. Elisabeth Skaar, Haukeland Universitetssykehus.
12.00 Lunsj
12.45 Symposium: Akutt- og intensivmedisin hos gamle. Beslutningsprosesser og etiske avveininger. Oona Dunlop, OUS-Ullevål og Pål Friis, Sørlandet sykehus.
14.00 Pause
14.15 Palliasjon i livets siste dager. Anne K. Gulsvik, Diakonhjemmet sykehus
15.00 Pause
15.15 Fall og synkope hos eldre. Marte Mellingsæter, AHUS.
16.15 Slutt.

Onsdag 5.02.20

Demens og andre geriatri-emner
Kursleder: Anne Kristine Gulsvik
8.30 Akutte infeksjoner hos eldre, med hovedvekt på luftveisinfeksjoner. Birgitte Stiksrud, OUS-Ullevål.
9.15 Pause
9.30 Parkinson og parkinsonisme hos gamle. Christofer Lundqvist, AHUS
10.15 Pause
10.30 Osteoporose og brudd hos gamle. Anette Hylen Ranhoff, Diakonhjemmet sykehus.
11.15 Pause.
11.30 Farmakoterapi hos eldre – en legemiddelgjennomgang. Torgeir Bruun Wyller, OUS-Ullevål.
12.15 Lunsj
13.30 Demens. Diagnostikk og behandling (inkl pause). Anne Brita Knapskog, OUS-Ullevål
15.00 Pause
15.15 Kursprøve
15.45 Gjennomgang av kursprøve, evaluering og avslutning.
16.00 Slutt


Fant du det du lette etter?