Geriatri basiskurs 4

Kurs , 06.05.2019-08.05.2019 , Vest

Obligatorisk/anbefalt for leger i spesialisering i geriatri (21 t). Andre kan delta i den grad plassen tillater det, men temavalg og fordypningsgrad vil bli tilpasset den primære målgruppen.

Når og hvor

Dato
06.05.2019-08.05.2019 
Klokkeslett
10:00-16:00 Mandag 10-17, tirsdag 08-16, onsdag 08-16
Sted
Søsterhjemmet, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Ulriksdal 8, Bergen
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Påmelding Påmeldingsfrist 24. februar 2019 

Forkunnskaper

Kurset er primært for leger i spesialisering i geriatri (LIS3) og for å kunne ha en tilstrekkelig fordypningsgrad forventes det at deltageren har kunnskap i generelle indremedisinske tilstander på LIS2-nivå. Det forventes også at deltageren har en grunnleggende forståelse av enkelte geriatrispesifikke tilstander: Deltagerne forventes å ha et grunnleggende nivå av kunnskap om den eldre pasient med tanke på individuell variasjon i aldring og sykelighet. De bør også ha grunnleggende kunnskap om kognitiv svikt og demenssykdommer (Alzheimer demens, Demens med Lewy legemer, vaskulær demens og demens ved Parkinson sykdom), samt kjenne til grunnleggende egenskaper ved Parkinson sykdom. Eksempelvis bør man kjenne til kriteriene og typiske kliniske forløp for de ulike tilstandene. Deltageren bør kjenne til osteoporose og kronisk obstruktiv lungesykdom, de vanligste årsakene til dette og standard behandling. De må kjenne til de ulike typene av nyresvikt og de vanligste årsakene til dette (prerenal, renal og postrenal). Kurset gir dybdekunnskap om geriatrispesifikke tilstander og ser på indremedisinske tilstander i en geriatrisk kontekst og skal gi noe mer enn det grunnleggende indremedisinske ved disse tilstandene.

Kurspris

5510,- inkludert lunsj og pauseservering (obligatorisk)

Læringsmål

Kunnskap: Oppdatert og avansert kunnskap om aldrings- og sykdomsprosesser, inklusiv områder med faglig usikkerhet. Diagnostikk og behandling av osteoporose, med spesielt fokus på indikasjon, varighet og oppfølging. Diagnostikk, utredning og behandling av ernæringssvikt og reernæringssyndrom. Dette inkluderer også etiske betraktninger rundt ernæringsstøtte hos multisyke eldre. Utredning og behandling av Parkinson sykdom og Parkinson Plus-tilstander inklusiv behandling av adferdsvansker og utfordringer knyttet til kognitiv svikt i relasjon til disse tilstandene og håndtering av bivirkninger hos skrøpelige eldre. Utredning og behandling av søvn og søvnfortyrrelser. Utfyllende kunnskap om sarkopeni og skrøpelighet (frailty).

Lære om geriaterens rolle som både koordinator, rådgiver og som teamleder i behandlingen av akutt syke, gamle pasienter. Ha kunnskap om andre spesialiteters tilnærming ved behandling av eldre pasienter og forstå viktigheten av å ha kunnskap om behandlingsalternativene (prosedyre, bivirkninger, prognose) for å kunne være en del av behandlingsteamet til pasienten.

Ferdigheter: Beherske metoder for utredning og vurdering av de aktuelle tilstandene. Kunne gjøre en skrøpelighetsvurdering av en pasient og se det i lyst av mulighetene for intervensjon/ behandling.

Holdninger: Rollebevissthet i tverrfaglig samarbeid og forstå viktigheten av denne rollen for å få frem pasientperspektivet i utredning og behandling, både basert på pasientens ønsker, men også basert på kunnskap om aldring og sykelighet. Bidra til at vurderinger av skrøpelighet kommer med i beslutningsprosesser som gjelder gamle og ha et bevisst forhold til overbehandling vs underbehandling og viktigheten av at riktig behandling til riktig pasient.

Kurssted

Søsterhjemmet, Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS), Bergen.

Kursledelse/komite

Leder: Paal Naalsund, Seksjonsoverlege Geriatrisk seksjon, HDS.
Anette Hylen Ranhoff, Professor i Geriatri og Geriater, UiB/Diakonhjemmet.
Mala Naik, 1. Amanuensis i Geriatri og Geriater, UiB/HDS
Elisabeth Skaar, Geriater, PhD-student og LIS i Kardiologi, HUS/UiB
Susanne Sørensen Hernes, Geriater og 1 . Amanuensis i Geriatri, UiB/Sørlandet Sykehus.
Marit Bakken, 1. Amanuensis i Geriatri og LIS i Geriatri, UiB/HDS
Katinka Nordheim Alme, LIS i Geriatri og PhD-student, HDS
Ragnhild Eide Skogseth, LIS i Geriatri og PhD-student i, UiB/HDS.
Ole Martin Steihaug, LIS i Geriatri og PhD-student, UiB/HUS.

Program

Dag 1
Dagsleder: Anette Hylen-Ranhoff
10.00 Velkommen/Informasjon om kurset
10.15 Parkinson, Parkinson Pluss v/Professor Ole-Bjørn Tysnes
11.15 Parkinson, Parkinson Pluss v/Professor Ole-Bjørn Tysnes

12.00 Lunsj

13.00 Tema - kasuistikk
13.30 Lewy Body demens og demens ved Parkinson sykdom v/Stipendiat/LIS Ragnhild Skogseth
14.30 Ernæringssvikt v/1. am Susanne Hernes (Geriater) og 1. am Randi Tangvik (KEF)
16.15 Osteoporose v/ Jan-Erik Gjertsen

17.00 Slutt for dagen

Dag 2
Dagsleder: Susanne Hernes
08.00 Spørsmål fra dagen før v/1. Amanuensis Susanne Hernes
08.15 Frailty v/Professor Anette Hylen-Ranhof
09.15 Sarcopeni v/Geriater og PhD Ole Martin Steihaug
10.15 Diskusjon og kasuistikk (frailty, ernæring, sarcopeni, osteoporose)
11.00 Biologisk aldring v/1. Amanuensis Susanne Hernes

12:00 Lunsj

13:00 Psykologisk aldring v/Professor Linn-Heidi Lunde
14.00 Søvn v/ Professor Bjørn Bjorvatn
15.00 Søvn v/ Professor Bjørn Bjorvatn

16.00 Slutt for dagen

Dag 3
Dagsleder: Paal Naalsund
08.00 Preoperativ vurdering v/ Geriater og LIS i kardiologi/PhD-student Elisabeth Skaar
09.00 Den gamle hjertepasienten v/ Overlege Rune Fanebust
10.00 Den gamle Intensivpasienten v/ Professor Hans Flaatten
11.00 Paneldebatt v/Naalsund, Skaar, Fanebust, Flaatten

11.45 Lunsj

12.45 De gamle lunger ved kritisk sykdom v/ Lungelege Ola Tjeldflåt
13.45 De gamle nyrer ved kritisk sykdom v/ Geriater og Nefrolog Kenneth Sandviknes
14.30 Geriateren som rådgiver og vurdering av behandlingsintensitet v/ Geriater Paal Naalsund
15.15 Avslutning og kursprøve v/ Geriater Paal Naalsund

16.00 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.