Genteknologiske teknikker

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi (30 timer)

Kurskomité 

Jan Egil Afset (kursleder), NTNU/Helse Midt
Øyvind Kommedal, Helse Vest
Garth Tylden, Helse Nord
Kjersti Wik Larssen, Helse Midt
Svein Arne Nordbø, Helse Midt
Kåre Bergh, Helse Midt

Læringsutbytte

 • Vurdere fordeler og ulemper ved ulike molekylærbiologiske metoder til bruk i mikrobiologisk diagnostikk og typing
 • Velge molekylærbiologiske analysemetoder ved ulike infeksjonsmedisinske problemstillinger
 • Tolke resultater fra molekylærbiologiske metoder i diagnostikk og typing i medisinsk mikrobiologi
 • Vurdere feilkilder ved bruk av ulike molekylærbiologiske metoder i diagnostikk og typing i medisinsk mikrobiologi
 • Planlegge og gjennomføre validering av molekylærmedisinske metoder for diagnostikk og typing i medisinsk mikrobiologi
 • Beskrive grunnleggende nytte og begrensinger ved nye molekylærbiologiske metoder for diagnostikk og typing innen medisinske mikrobiologi
 • Beskrive grunnleggende karakteristika ved mikrobers genomer og grunnleggende kunnskap om bioinformatiske metoder for analyse av slike genomer  

Kriterier for kursopptak

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Medisinsk mikrobiologi (30 timer)

Det anbefales noe erfaring innen fagfeltet før en deltar på dette kurset

Antall deltakere

30

Kursavgift

7000,- 

Med forbehold om indeksregulering

Litteratur

Anbefalt forkunnskap: Nils Olav Sjøberg: Molekylær genetikk eller tilsvarende.

Andre opplysninger

Kurset vil bli gjennomført med forelesninger på nett med 2-3 timer per uke, mandager kl 12.15-14.00/15.00. I tillegg skal kursdeltakerne gjennomføre laboratorieøvinger. Vi vil legge til rette for at disse øvingene skal kunne gjøres ved deltakernes egne laboratorier, men de som ikke får til det vil kunne komme til Trondheim for å gjennomføre øvingene. Deltakerne skal også gjennomføre en grunnleggende bioinformatikk-øving.

Kursprøve vil bestå i en rapport som skal leveres innen to uker etter avsluttet kurs.

Program

Forelesninger via webinar

Mandag 1. februar
13.15-15.00 Nukleinsyrer - basal innføring - Jan Egil Afset
15.15-16.00 Ekstraksjon av nukleinsyrer - teoretiske aspekter - Andreas Christensen

Mandag 8. februar
13.15-15.00 Amplifikasjonsteknikker - PCR - Kåre Bergh
15.15-16.00 Primer og probe-design - Kåre Bergh

Mandag 15. februar
12.15-14.00 Point of care-tester, syndrompanel og random access-metoder - Garth Daryl Tylden
14.15-15.00 Kvantitative analyser - Svein Arne Nordbø

Mandag 22. februar
12.15-14.00 Kvalitetssikring av molekylærgenetiske metoder - Fredrik Müller

Mandag 1. mars
12.15-13.00 Slektskapsanalyser - Christina Gabrielsen Ås
13.15-15.00 Molekylærepidemiologiske metoder - Kjersti Wik Larssen

Mandag 8. mars
12.15-14.00 Sekvenseringsmetoder; Sanger og NGS - Kjersti Haugum

Mandag 15. mars
12.15-14.00 Bruk av DNA-sekvensering i bakteriologisk diagnostikk - Øyvind Kommedal

Mandag 22. mars
12.15-16.00 Diskusjonsforum. Deltakerne presenterer resultatene fra sine laboratorieøvinger. Diskusjon av diagnostiske problemkasus etc.

Laboratorieøving (i eget laboratorium eller ved St. Olavs hospital etter avtale):

 • Gjennomføre DNA-ekstraksjon, enkel metode (varmelysering) og kommersiell metode
 • Gjennomføre konvensjonell PCR med gelelektroforese
 • Gjennomføre real-time PCR med smeltepunktsanalyse
 • Gjennomføre real-time PCR med probemetodikk (evt flere typer prober)
Det skal skrives en rapport fra laboratorieøvingene som skal leveres som en del av hjemmeeksamen

Fant du det du lette etter?