Gastrointestinal patologi (Ikke-neoplastisk GI-patologi)

Kurs, 04.03.2020, Sør-øst

Ny ordning: Organspesifikt kurs anbefalt innen Patologi (8t)

Når og hvor

Dato
04.03.2020 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl 08 - avsluttes kl 16:30
Sted
Auditorium, Nye Nord 5. etasje,
Akershus Universitetssykehus
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.02.2020 (Utvidet frist) 

Læringsmål

Læringsmål 23: Kommunikasjon; Kunne kommunisere om eget fag på en måte som er tilpasset mottakere som kollegaer, samarbeidspartnere, pasienter og media. Læringsmål 75: Selvstendig kunne diagnostisere inflammatoriske tilstander i mage- og tarm, inkludert inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Læringsmål 76: Selvstendig kunne diagnostisere de hyppigst forekommende infeksiøse tilstander i mage og tarm. Læringsmål 77: Selvstendig kunne diagnostisere sirkulasjonsforstyrrelser i mage og tarm. Læringsmål 79: Ha kjennskap til vaskulære lesjoner i mage og tarmsystemet. Læringsmål 80: Ha kjennskap til nevromuskulære tarmsykdommer. Læringsmål 81: Ha kjennskap til parasitter og innvollsorm. Læringsmål 82: Ha kjennskap til misdannelser/anomalier i mage- og tarmsystemet.

Kursavgift

NOK 3250,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Lars Gustav Lyckander,
Lars.gustav.lyckander@ahus.no

Litteratur

Det vil bli delt ut kompendier ved kursets start som vil inneholde de mest sentrale elementene fra hver forelesning.

Andre opplysninger

Interaktivt kurs med digital snittkasse (web-basert). Kasus vil inneholde eksempler på diagnoser fra de ulike forelesningene der deltakerne skal levere diagnose i forkant av kurset. Foredragsholdere vil få oversendt diagnoseforslagene i forkant av kurset for å se hva deltakerne finner spesielt utfordrende.

Program

(NB! tentativt program)

08:00-08:25: Registrering
08:25-08:30: Velkommen
08:30-09:10
Øsofagus - inflammatoriske og infeksiøse tilstander
Foredragsholder: XXXXXXXXXXX
09:10-10:00
Ventrikkel – inflammatoriske og infeksiøse tilstander
Foredragsholder: XXXXXXXXXXXX
Pause
10:20-11:10
Duodenum – inflammatoriske og infeksiøse tilstander
Foredragsholder: XXXXXXXXXXXXX
11:10-11:30
En gastromedisiners bekjennelser – hva bruker jeg patologisvarene til?
Foredragsholder: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Lunsj
12:30-13:00
Sirkulasjonsforstyrrelser og vaskulære lesjoner i GI-traktus.
Foredragsholder: XXXXXXXXXXXXXXX
13:00-13:50
Kronisk inflammatorisk tarmsykdom (IBD) samt pouchitt og avledningsproktitt.
Foredragsholder: XXXXXXXXXX
13:50-14:10
Bildediagnostikk ved IBD - er det til hjelp?
Foredragsholder: XXXXXXXXXXXXXX
Pause
14:30-14:50
Mikroskopisk kolitt
Foredragsholder: XXXXXXXXXXXXXX
14.50- 15:20
De vanligste misdannelser i GI-traktus og nevromuskulære sykdommer.
Foredragsholder: XXXXXXXXXXXXXX
15:20-15:50
Infeksjoner i nedre GI –traktus.
Foredragsholder: XXXXXXXXXXXXXXX
15:50-16:30
Interaktiv undervisning med diskusjon av innsendte diagnoseforslag
Foredragsholder: Alle


Fant du det du lette etter?