Gastroenterologisk radiologi, Høst 2022 (RAD)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Radiologi og Nukleærmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Radiologi og Nukleærmedisin

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Kurset skal gi legen som spesialiserer seg i radiologi de nødvendige kunnskaper og ferdigheter i gastroenterologisk radiologi, for å kunne drive diagnostikk av de vanligste tilstander og sykdommer i gastrointestinal tractus. Dette inkluderer også valg av egnet undersøkelsesmodalitet ut fra klinisk problemstilling.
Læringsmål RAD 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 053, 055, 057, 058, 060, 062, 064, 066, 068, 310, 311, 312

Kursavgift

NOK 7500,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 110

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Ida Björk (kursleder) bjoida@ous-hf.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?