Galleveier/pancreas/lever (GAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om både benigne og maligne sykdommer innen lever, galleveier og pancreas hva angår epidemiologi, patogenese, utredning og kirurgisk/onkologisk behandling. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse indikasjon for ulike behandlingsmodaliteter, men med særlig vekt på kirurgisk behandling og resultater av behandlingen. LIS skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for kirurgisk behandling og/eller onkologisk behandling og hva behandlingen innebærer i forhold til risiko for komplikasjoner og bivirkninger og muligheter for langtidsoverlevelse.

Læringsmål

Basiskompetanse
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
GAK-014 Organtransplanterte
Tynntarm/tykktarm
GAK-065 Metastaser fra tarmkreft
Galleveier
GAK-084 Gallesteinssykdom
GAK-085 Cholecystektomi
GAK-086 Gallegangsstein og obstruerende tilstander - ERCP
GAK-087 Cancer i galleveier
Lever
GAK-088 Kirurgisk behandling - akutte og kroniske tilstander i lever
GAK-089 Primære leversvulster og levermetastaser - Pasientpresentasjon i MDT-møte
GAK-090 Lever/galleveier - benigne og premaligne tilstander
GAK-091 Hepatitter og autoimmune sykdommer i galleveier
GAK-092 Leversvikt
GAK-093 Levertransplanterte
Pancreas
GAK-094 Premaligne og maligne sykdommer - Kirurgi og palliative tiltak
GAK-095 Akutt pancreatitt
GAK-096 Kronisk pancreatitt
GAK-097 Cystiske tilstander og nevroendokrin tumor
GAK-098 Nasjonale retningslinjer -pancreascancer og periampullær cancer
GAK-099 Operasjonsmetoder

Kursavgift

NOK 5300,- (Uten lunsj)

Antall deltakere

Maks 50 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Knut Jørgen Labori - uxknab@ous-hf.no

Litteratur

 Metodebok HPB kirurgi Rikshospitalet

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?